Nästa ledningsgruppsmöte

Nästa ledningsgruppsmöte äger rum den 2:a december mellan  13-16 i V.I.P.-rummet på L8:05.

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR