Ätstörningar – Nilsson

Vårt team forskar om Neurobiologin vid ätstörningar, framför allt vid Anorexia Nervosa. Ätstörningar är allvarliga psykiatriska sjukdomar kännetecknade av ihållande problem med mat och ätbeteende, ofta i kombination med stark fokusering på kroppsvikt och form. För närvarande saknas effektiv farmakologisk eller annan biologiskt inriktad terapi, till stor del p.g.a att vi vet för lite biologiskt om hur dessa sjukdomar uppkommer och vidmakthålls. Detta illustreras av den höga kroniciteten (10-20 %) och mortaliteten för Anorexia Nervosa (10 %). Anorexia Nervosa är de facto den dödligaste av de psykiatriska sjukdomarna. Cirka 1% av kvinnor och 0,1% av män drabbas av Anorexia Nervosa någon gång under livet. Nästan dubbelt så många drabbas av Bulimia Nervosa. Därtill beräknar man att 10-20 % av alla kvinnor uppvisar onormalt ätbeteende och/eller har en komplicerad relation till mat, utan att diagnostiseras med en ätstörning.

Vi vet idag att de som drabbas tycks ha en ärftlig känslighet för de externa stimuli, oftast bantning, som kan utlösa sjukdomen. I själva verket kan 50-80 % av bakgrunden av Anorexia Nervosa härledas till genetiska faktorer.

Problem med matintag och självsvält är centrala problem i Anorexia Nervosa. Det är svårt att förstå hur de anorektiska kropparna kan försvara undervikt under så långa perioder, ofta manga år och ibland t.o.m in i döden. En stor del av vår forskning är därav fokuserad kring de mekanismer i hjärnan som kontrollerar hunger, mättnad och energibalans. Mekanismer som är centrerade till ett område kallat hypotalamus. Hypotalamus tar emot hormonella signaler om kroppens energistatus, såsom cirkulerande leptin och insulinnivåer, och omvandlar denna information till ett lämpligt svar – att äta eller inte äta.

Det övergripande målet för vår grupp är att förstå de molekylära mekanismer som är involverade i hur hypotalamus reglerar födointag, i synnerhet vid anorexi, detta i syfte att erbjuda nya målmolekyler som kan komma att bidra till utvecklingen av evidensbaserad klinisk praxis och främja individualiserad terapi för Anorexia Nervosa.

 

Om du skulle vilja stödja detta forskningsområde kan du göra det via följande konton:

BG 628-4418
PG 514114-8
Ange: Ida Nilsson

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR