Bipolär sjukdom och schizofreni – Schalling

Vår ökade kunskap om den mänskliga DNA-koden har gjort att forskningen inriktas alltmer på medicinsk genetik. Genom att studera det humana genomet och generna kan vi förstå sjukdomsmekanismer bättre.

Bipolär sjukdom eller manodepressiv sjukdom, är en störning i hjärnan som orsakar förändringar i en persons humör, energi och förmåga att fungera. Det är normalt med upp- och nedgångar, men symtomen vid bipolär sjukdom är betydligt svårare, med varaktiga depressioner och manier. Tillståndet är kroniskt och kan leda till skadade relationer, försämrad arbetsförmåga eller skolprestationer och även självmord. Forskningsresultat talar för en stark ärftlighet.

Vi har rekryterat >1000 bipolära patienter, skattat symtom och inhämtat blod för genetisk analys. I en serie molekylärgenetiska studier har vi funnit samband mellan olika bipolära symtom/symtomgrupper, också kallat fenotyper, och varianter av kandidatgener. Att ha bra effekt av litiumbehandling är en sådan fenotyp, som studeras i litiumprojektet.

Ofta är neuroleptika och/eller antiepileptika ett alternativ eller komplement till litiumbehandling. Kliniska observationer tyder på att en del patienter har anlag att reagera med metabol sjuklighet, som karraktäriseras av kraftig viktuppgång och ibland också diabetes, hypertoni och förhöjda blodfetter.

Internationella samarbeten

 

Om du skulle vilja stödja detta forskningsområde kan du göra det via följande konton:

BG 628-4418
PG 514114-8
Ange: Martin Schalling

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR