Stamceller och inflammation – Brundin

Påverkan på stamceller vid inflammation i nervsystemet

I samband med inflammation och skador i nervsystemet aktiveras omogna celler att migrera mot skadan och in i denna. Viss läkning kan åstadkommas genom att dessa celler kan ersätta skadade celler, dock är denna läkning ofta otillräcklig. Exempelvis kan de omogna cellerna differentieras till oligodendrocyter, de celler som skadas vid MS sjudom. Vi arbetar med att kartlägga vilka mekanismer som styr vad dessa celler kan utvecklas till och hur stamcellerna påverkas i inflammatorisk miljö. Vi har visat att vissa ämnen som frisätts i den inflammatoriska kaskaden, t.ex kväveoxid allvarligt påverkar stamcellernas förmåga att utvecklas till nervceller.

Vi har också visat att stamceller har receptorer som vid aktivering kan göra att stamcellerna kan frisätta inflammatoriska mediatorer. Syftet med vår forskning är att bevara och förbättra läkningen av skador i centrala nervsystemet. Inflammation förekommer som en viktig komponent vid MS sjukdom men vår forskning berör även traumatiska skador, stroke och infektioner där inflammation är en viktig komponent i skadan. Vår forskargrupp består av neurologer, neurokirurger och neurobiologer.

lou_brundins_forskargrupp

Forskningsprojekt

– Adult neural stem cells in neuroinflammation
– Neural stem cells – a potential source of remyelination in neuroinflammatory disease
– Neurogenesis in the adult spinal cord experimental models of multiple sclerosis
– Effects of nitric oxide on neurogenesis from adult neural stem cells
– Proliferation, migration and differentiation of neural progenitor cells
– Biomarkers for disease activity in multiple sclerosis
– Mesenchymal stem cell transplantation in multiple sclerosis

 
Om du skulle vilja stödja detta forskningsområde kan du göra det via följande konton:

BG 628-4418
PG 514114-8
Ange: Lou Brundin

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR