Depression – Lavebratt-Holmqvist

Depression är vanligt och en majoritet av de drabbade förblir obehandlade. Förekomsten av depression ökar, särskilt bland yngre personer. Både miljön, såsom negativa händelser i livet och socioekonomiska förhållanden, liksom ärftliga faktorer (s.k. gener) påverkar risken att utveckla depression. Miljön kan påverka i vilken omfattning gener kommer till uttryck. Miljön kan därigenom påverka biologisk funktion, genom mekanismer s.k. epigenetiska förändringar som ibland är beroende av DNA-sekvensen. Vi studerar (a) effekter av miljö eller antidepressiv behandling på epigenetiska tillstånd och genuttryck, och (b) effekter på depression av variation i DNA-sekvensen, miljön och epigenetiska tillstånd. För detta använder vi information från stora svenska populationsbaserade samlingar av patienter och friska, och en modell av depression. Studierna fokuserar primärt, men inte uteslutande, på gener med tidigare indikation på involvering i depression. Vi anser att strategin att kombinera data om miljöexponering, DNA- sekvens och epigenetisk variation, och att jämföra mellan modell och mänskliga individer, har en god potential att öka kunskapen om den biologiska grunden till depression.

 

Om du skulle vilja stödja detta forskningsområde kan du göra det via följande konton:

BG 628-4418
PG 514114-8
Ange: Catharina Lavebratt-Holmqvist

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR