Team Flanagan

Fett- och muskelceller utvecklas från samma typ av stamceller och det är möjligt att man i framtiden kommer att fokusera på stamceller vid olika typer av terapi. I våra pågående studier försöker vi avgöra rollen av vissa gener i balansen mellan fettbildning och muskeltillväxt. Vår hypotes är att det finns obalanser på gen-nivå som är relevanta för diabetes och fetma. Steroider, främst androgener och vitamin D reglerar fett- och muskelceller, och en djupare förståelse för mekanismerna bakom regleringen kan ge ledtrådar till framtida, nya behandlingsmöjligheter. Steroider används ofta kliniskt och det finns ett behov av att hitta nya  biomarkörer som gör det möjligt att följa effekterna av behandlingen eller att diagnosticera patienter som äör i behov av behandling. I en pågående studie så undersöker vi effekterna av androgenbehandling på patienter med androgenbrist och/eller metabolt syndrom med hjälp av metabolics och proteomics.

 

Om du skulle vilja stödja detta forskningsområde kan du göra det via följande konton:

BG 628-4418
PG 514114-8
Ange: John Flanagan

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR