Signalreglering av fettsyror i reumatiska sjukdomar – Korotkova

Fettsyror spelar en viktig roll i uppkomsten av reumatiska sjukdomar och de enzymer och receptorer som är involverade i bildandet eller verkan av dessa fettsyror utgör därför viktiga mål för behandling. Det övergripande syftet med vår forskning är att förstå regleringen av fettsyrorna i ledgångsreumatism (RA) och i kronisk muskelsjukdom (myosit) för att kunna förbättra behandlingen vid dessa sjukdomar.

Microsomalt prostaglandin E syntas (mPGES-1) är ett enzym som är intressant för riktad, antiinflammatorisk behandling som har fördelar framför vanliga NSAIDs (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel) som aspirin då en blockad är mer selektiv med mindre biverkningar som följd. Våra forskningsdata föreslår att en kombination av antireumatisk behandling med selektiv blockad av mPGES-1 är fördelaktig för patienter med RA och myosit. För att kunna fastställa effekten av selektiv blockad av mPGES-1 på sjukdomsmekanismerna utför vi studier i möss som saknar genen för mPGES-1 (mPGES1-/-) samt läkemedelsbehandling på mPGES-1 aktivitet. Vi jämför vilka mekanismer som påverkas av mPGES-1 hämmare och COX-hämmare både i cellkulturer och inflammatoriska djurmodeller för att utröna nya biomarkörer och signalvägar relaterat till läkemedlets antiinflammatoriska effekter eller biverkningar.

Vi har sett att signalvägarna via både cyklooxygenas (COX-) och 5-lipoxygenas (LO) är uppreglerade hos myositpatienter och våra preliminära resultat föreslår en nedreglering av fettsyremetabolismen i denna sjukdom. Vi ämnar fortsätta studera fettsyror, både i rollen som mediatorer men också genom mönstret de nybildas inom myosit för att kunna upptäcka nya biomarkörer och behandlingsmål.

 

Om du skulle vilja stödja detta forskningsområde kan du göra det via följande konton:

BG 628-4418
PG 514114-8
Ange: Marina Korotkova

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR