Lipidomics – Johansson

Med vem samarbetar vi? Vid CMM, Rachel Fisher, Göran Hansson, Magnus Nordenskjöld, Louise Nordfors, Lars Terenius, m.fl. Läkare inom njurmedicin och neurologi vid Karolinska Institutet / Universitetssjukhuset. Metod experter vid Tekniska Forskningsinstitut Sverige och i Tyskland och Spanien.

Vad är den kliniska relevansen? Studier av dyslipidemi av folksjukdomar på målceller snarare än i blod och förhållandet med gener som reglerar lipidmetabolismen främjar förståelsen av orsakerna till dessa sjukdomar.

Vilka metoder använder vi? ToF-SIMS (flygtid joner) avbildning masspektrometri, en variant av masspektrometri med hög rumslig upplösning, anpassad speciellt för avbildning och mätning av vävnad lipider, i kombination med fluorescens konfokalmikroskopi, in situ hybridisering, realtids-PCR, immunohistokemi och gemensamma histologiska tekniker.

 

Om du skulle vilja stödja detta forskningsområde kan du göra det via följande konton:

BG 628-4418
PG 514114-8
Ange: Björn Johansson

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR