miRNA and cancer – Pivarcsi

CMM ncRNA skin cancer group
Hudcancer (exklusive malignt melanom och basalcellcancer) är den näst vanligaste cancerformen både hos män och kvinnor i Sverige. Hudcancer är dessutom den cancersjukdom som ökar mest, antalet fall har nästan fördubblats under de senaste tio åren. Exponering mot solens ultravioletta strålar är den bakomliggande orsaken och den största riskfaktorn för olika typer av hudcancrar. Vår forskning handlar om att förstå icke-kodande RNAs (t.ex mikroRNA och långa icke-kodande RNA, lncRNA) roll vid hudcancer samt hudens utveckling. Vi undersöker hudcellernas immunsvar som är viktig både under homeostas, infektioner och cancer. Vi studerar även interaktioner mellan icke-kodande RNA och transkription faktorer och epigenetiska förändringar i hudcancer. Vi har förhoppningar om att icke-kodenade RNA kan komma att användas som en alternativ behandlingsmetod mot hudcancer i framtiden.

Om du skulle vilja stödja detta forskningsområde kan du göra det via följande konton:

BG 628-4418
PG 514114-8
Ange: Andor Pivarcsi

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR