Nefrogenetik – Nordfors

Trots teknologiska förbättringar inom dialys- och transplantationsbehandling är dödligheten hos kroniskt njursjuka (CKD) patienter oacceptabelt hög. Njurpatienter drabbas ofta av många svåra komplikationer, som ofta leder till döden. Risken att dö i en kardiovaskulär komplikation är upp till 100 ggr större för en dialyspatient än för en jämnårig, icke njursjuk, patient. Dock varierar överlevnaden markant mellan olika patienter, vilket kan bero både på genetiska variationer och på sk. epigenetiska förändringar av DNA-molekylen, som påverkar genaktiviteten (expressionen) och som antingen kan skydda eller predisponera för olika komplikationer. Vi har hittills analyserat mer än 120 kandidatgener och utfört både genomtäckande och riktade expressionsanalyser. Vi har identifierat ett antal viktiga högriskgener och preliminära resultat visar att främst inflammationsgener är överaktiverade vid CKD, vilket leder till att ytterligare förvärra det uremiska stresstillståndet. Vår strävan är att bättre förstå de genetiska orsakerna till komplikationerna vid CKD och att ta fram en genetisk riskprofil, för att redan i ett tidigt stadium kunna identifiera högriskpatienterna och skräddarsy deras behandling. Vi hoppas därmed öka livskvaliteten och minska dödligheten för patienter med denna svåra folksjukdom.

 

Om du skulle vilja stödja detta forskningsområde kan du göra det via följande konton:

BG 628-4418
PG 514114-8
Ange: Louise Nordfors

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR