Inflammation och neurodegeneration vid neurotrauma – Piehl

MS: Inflammation och neurodegeneration vid neurotrauma

Vid sjukdomar i centrala nervsystemet (CNS) där nervtrådar skadas uppstår också en inflammatorisk reaktion i det skadade området, med aktivering av lokala stödjeceller och ett ibland betydande inflöde av vita blodkroppar från blodet. Hittills finns begränsade kunskaper både om mekanismerna för inflammatorisk aktivering efter primärt icke-immunologisk skada, t ex traumatiska skallskador, och om ärftliga faktorer kan spela en roll. Vi har visat att ärftliga faktorer har en betydande inverkan på vad som händer efter en experimentell mekanisk nervskada.

Genom att korsa individer från två olika stammar kan man identifiera vilka ärftliga anlag (gener) som står för dessa skillnader. På detta sätt har vi kunnat identifiera olika kromosomområden som kan kopplas till skillnader i reaktionen på en experimentell nervskada.

I ett fall, för ett kromosomområde som har betydelse för nivåer av MHC klass II molekyler, har vi exakt kunnat positionera den orsakande genetiska variationen. Genen heter Mhc2ta och studier visar att en likartad funktionell variation finns hos människa och att den påverkar risken för flera olika inflammatoriska sjukdomar (MS, hjärtinfarkt och reumatoid artrit).

Fortsatta studier pågår nu i syfte att identifiera andra arvsanlag för de områden som reglerar nervcellsdöd och inflammatorisk aktivering av stödjeceller. I samarbete med andra forskningsgrupper studeras ärftliga faktorers betydelse också i andra sjukdomsmodeller, bl a herpes encefalit, neuropatisk smärta och traumatisk ryggmärgsskada. Fördjupade kunskaper i detta område leder till bättre förståelse av orsakerna till komplexa CNS sjukdomar, så som traumatisk hjärnskada, MS, stroke och neurodegenerativ sjukdom.

Forskningsprojekt

– Genetic regulation of neurodegeneration after nerve injury in experimental (ventral root avulsion and traumatic brain injury) and clinical models
– Genetic regulation of neuropathic pain in experimental and clinical models
– The role of innate immune mechanisms for neurodegeneration in multiple sclerosis
– Genetic regulation of inflammation after nerve injury

 

Om du skulle vilja stödja detta forskningsområde kan du göra det via följande konton:

BG 628-4418
PG 514114-8
Ange: Fredrik Piehl

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR