Psykiatrisk stamcellsforskning – Villaescusa

Gruppen Psykiatrisk stamcellsforskning är baserad både vid Centrum för molekylär medicin (CMM) och Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB) vid Karolinska Institutet. Gruppen kombinerar grundforskning med klinisk forskning för att utveckla cellmodeller av neuropsykiatriska störningar hos människor genom att använda patientgenererade stamceller. Vårt multidisciplinära team har en gedigen bakgrund inom neurobiologi, psykiatriska sjukdomar, mänskliga embryonala stamceller och patientgenererade stamceller (iPSC) samt cellersättningsterapi för neuroregeneration.

Vi arbetar med modeller baserade på människoceller för att generera mogna neuroner som härstammar från patienter som används för att identifiera cellulära och molekylära defekter associerade med psykiatriska sjukdomar. Patientgenererade iPSC som differentieras till neuroner i en petriskål ger möjlighet att studera tillräckligt med material för att hitta neurala förändringar och därmed förstå ursprunget till vissa psykiska störningar samt att utveckla nya behandlingsmetoder. Vi använder också genredigeringsteknik för att framställa cellinjer från muterade iPSC för att identifiera neurala fenotyper associerade med genetiska variationer.

Vår grupp utvecklar ett translationellt projekt där klinisk forskning och grundforskning kombineras och där sjukdomsmodellering av patientgenererade iPSC används för att identifiera nya biomarkörer för att kunna predicera framgång av farmakologiska behandlingar för bipolär sjukdom. Den molekylära mekanismen i samband med litiumrespons är ett av våra huvudfokus. Forskningen sker tillsammans med professor Martin Schalling och Dr. Lena Backlund.

Sömnstörningar, såsom sömnlöshet och störd dygnsrytm är vanliga inslag vid psykiatriska sjukdomar och många grupper har postulerat ett samband mellan genetiska varianter hos gener för dygnsrytm och psykiska störningar. Vår grupp studerar funktionen av och genetiska interaktioner mellan ett flertal gener för dygnsrytm i olika typer av neuroner för att identifiera möjliga mekanismer som påverkas vid bipolär sjukdom och schizofreni med hjälp av iPSC och in vitro-cellmodeller.

Det mänskliga genomet är en mycket dynamisk struktur som påverkas av miljöfaktorer. Mobila genetiska element kan leda till genomisk mångfald. Studier av patienter och/eller djurmodeller tyder på att en felaktig reglering av dessa element kan förekomma i olika neurologiska sjukdomar. Vår grupp studerar också potentiella konsekvenser av vad genomiska förändringar kan ha för uppkomsten och utvecklingen av vissa psykiatriska sjukdomstillstånd.

Länk: Advances in Regenerative Biology

Om du skulle vilja stödja detta forskningsområde kan du göra det via följande konton:

BG 628-4418
PG 514114-8
Ange: Carlos Villaescusa

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR