Team Brion

Our mission is to understand cellular mechanisms behind the translation of receptor signals and their integration into signaling networks. Achieving temporal and spatial organization between receptor pathways and effectors is essential for reaching specificity and for avoiding deletereous crosstalk. Major goals are to better define mechanisms of disease that could lead to reliable therapeutic approaches within the areas of hypertension and cardiovascular complications.

 

Om du skulle vilja stödja detta forskningsområde kan du göra det via följande konton:

BG 628-4418
PG 514114-8
Ange: Laura Brion

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR