CMM organisation

CMM är ett center med 42 oberoende forskningsgrupper med fokus på kroniska sjukdomar. Forskarna inom centret tillhör Karolinska Institutet och/eller Karolinska Universitetssjukhuset.

Centret leds av en föreståndare, professor Lars Klareskog, och en bitr. föreståndare, professor Helena Erlandsson-Harris. Från den 1 September 2017 tillträder professor Helena Erlandsson-Harris som ny föreståndare.  CMM:s föreståndare är emellertid inte  forskningschefer utan deras uppgift är att skapa en kreativ atmosfär och vara ett stöd för gruppledarna i frågor som rör utrymmen, utrustning, samarbeten, vidareutveckling etc.

I början av 2018 kommer ett antal forskargrupper vid CMM att flytta till den nya forskningsbyggnaden, Bioklinikum (U2). Dessa grupper kommer fortsätta att vara affilierade grupper vid stiftelsen CMM och vara en del av den vetenskapliga miljön.

CMMs organisation innefattar även en ledningsgrupp, en styrelse, ett vetenskapligt råd, en IT-avdelning och en central administration. Yrtterligare information om dessa organ finns i menyn under rubriken ”om oss”.

 

 

 

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR