Kontakt

FÖRESTÅNDARE
Professor Lars Klareskog
lars.klareskog@ki.se
08 517 745 29

BITRÄDANDE FÖRESTÅNDARE
Docent Helena Erlandsson-Harris
helena.harris@ki.se
08 517 767 46

INTENDENT
För frågor som rör organisationen, ekonomi, anställningar, nycklar, lokaler, etc
Maria Rastas
maria.rastas@ki.se 
08 517 749 85

KOORDINATOR/KOMMUNIKATÖR
För frågor som rör intern och extern kommunikation, inkl hemsidan.
Ingela Loell
ingela.loell@ki.se
0766-44 13 00

ADMINISTRATOR
För frågor som rör seminarier, konferenser, CMM News, etc
Elisabeth Berg
elisabeth.m.berg@ki.se
08 517 708 83

FAXNR TILL SAMTLIGA OVANSTÅENDE
08-517 708 83

POSTADRESS
Centrum för Molekylär Medicin
L8, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm

BESÖKSADRESS
Byggnad L8
Karolinska Universitetssjukhuset Solna

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR