Ledningsgrupp

Ledningsgruppen ansvarar för CMMs övergripande forskningsverksamheter och ser till att dessa görs på ett framgångsrikt sätt. Gruppen verkar som ett stödorgan till föreståndaren som fattar de formella besluten.
Ledningsgruppen säkerställer en fortlöpande diskussion mellan organisationen, ledningen och styrelsen. Alla på CMM skall känna att de har möjlighet att bidra till diskussioner avseende policy, rekrytering och forskningsfokus i en process som på samma gång är hierarkisk och underifrån. Frågor av betydelse diskuteras vid regelbundna möten (ca ett per månad) och ledningsgruppen ger rekommendationer till föreståndaren är det gäller åtgärder. Ledningsgruppen ansvarar för att beslutades åtgärder verkställs.

Stora frågor, t.ex. frågor som rör organisationsstrukturen, jämte grunddata presenteras för CMMs styrelse för beslut men ledningsgruppen ansvarar för att fattat beslut genomförs.
Ledningsgruppens ansvarsområden:
* Organisatorisk utveckling
* Strategier för CMMs vetenskapliga utveckling
* Rekrytering av forskare och grupper
* Avslut eller förflyttning av forskargrupper
* Stöd för forskargrupper
* Fördelning av utrymmen
* Vanliga instrument är gemensamma

Sammansättning:
Helena Erlandson-Harris, Professor, Föreståndare
Per Eriksson, Professor, Ansvarig utgivare
Maja Jagodic, Forskare, Ansvarig core faciliteter
Olle Kämpe, Professor, ansvarig utåtriktad verksamhet
Liv Eidsmo, MD, Forskare
Fredrik Piehl, Professor, överläkare

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR