Anslag 2018

Här vill vi lyfta fram forskningsanslag som beviljats de forskare som verkar inom CMM.

Grants

Christopher Sundling har mottagit ett anslag från Magnus Bergvalls Stiftelse om  80,000 SEK för att undersöka atypiska B celler i malaria.

Anca Catrina blivit beviljad ett anslag från Vetenskapsrådet på 3 år och total 17 000 000 SEK för klinisk behandlingsforskning.

Lynn Butler har tilldelats en forskartjänst från Hjärt Lungfonden (924 000 kronor för år 2018, 924 000 kronor för år 2019 och 924 000 kronor för år 2020).

Projektet Strategisk plan för införande av test av antikroppar mot biologiska läkemedel i rutinsjukvård har tilldelats stöd om drygt 3,5 miljoner kronor från Swelife.
Projektets mål är att etablera en ny rutin i sjukvården för att upptäcka de fall då patienter utvecklar anti-läkemedels antikroppar som gör att immunsystemet reagerar mot deras läkemedel.
Genom en kontinuerlig uppföljning med tester för läkemedelsnivåer och ADA kan man säkra att patienter får en behandling med önskad effekt. Den nya rutinen har en klar potential att förbättra och effektivisera vården för patientgruppen och skapa både effektivare och säkrare behandlingsrutiner. Projektledare: Anna Fogdell-Hahn.

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR