Alzheimers

Alkohol- och drogberoendeforskning - Vukojevic

Vladana_Vukojevic

Vladana Vukojević
Associate Professor

” Centrala nervsystemet (CNS) är synnerligen komplext med nätverk av neuroner som kommunicerar med kemiska signaler. Med variationer i signalstyrka blir nätverket dynamiskt och plastiskt, vilket gör det möjligt för oss att reagera och adaptera till förändringar i omgivningen. Beroende-framkallande substanser som alkohol, nikotin (tobak), olika läkemedel t.ex. morfin eller narkotika som amfetamin, kokain och heroin […] ”

08 517 748 60
L8:01

Tillämpad immunologi och immunterapi

THE ACADEMICS BIGGEST UNTRUTH - I DON’T HAVE TIME!

Robert Harris
Professor

”   Vi här genomför ett tvärvetenskapligt projekt där vi omsätter kunskap som erhållits i prekliniska forskningsprojekt till behandlingar i mer kliniska förutsättningar. Vårt mål är att förstå varför autoimmuna sjukdomar uppkommer (sjukdomar som orsakas av ett immunsvar mot den egna kroppen), och utarbeta nya behandlingsstrategier för att förhindra sjukdomsuppkomst.   OPEN POSITIONS: None at present   […] ”

+46 8 517 765 61
L8:04, Room 062

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR