Astma & Allergi

Allergi är vår vanligaste kroniska sjukdom. Mer än 25% av befolkningen i industraliserade länder drabbas av besvär, såsom astma, rinit eller eksem. Allergi orsakas av ett felriktat immunsvar mot annars ofarliga ämnen i vår miljön, exempelvis. från pälsdjur, pollen, kvalster eller livsmedel. Vår forskning fokuserar på nya strategier för förbättrad allergi- och astmadiagnos samt enkla och effektiva behandlingsmetoder som syftar till att bota sjukdomen.

Klinisk immunologi och allergi

Karin Lore_1

Karin Loré
Professor

” Få medicinska uppfinningar har påverkat och räddat så många liv som vacciner mot infektionssjukdomar. De utmaningar vi står inför i dag med att utveckla effektiva vaccin mot flera av världens mest allvarliga infektionssjukdomar (HIV-1/AIDS, malaria, tuberkulos, ebola) samt terapeutiska vacciner mot cancer och allergi kräver en mycket ingående förståelse om de mekanismer som styr vaccinsvar. […] ”

073-7121551 or 08-524 87672.
-

Terapeutisk immundesign

Hans Grönlund_1

Hans Grönlund
PhD, Associate professor

”   Vårt mål är att hjälpa patienter med kroniskt inflammatoriska sjukdomar eller cancer. Vi arbetar målinriktat med att omvandla våra forskningsresultat till patientnytta, i form av förbättrade diagnostiska verktyg och botande behandling. Vi driver forskningsprojekt inom följande områden: Multipel skleros (MS) Vårt mål är att identifiera de strukturer som immunförsvaret angriper i MS, s.k. autoantigen. […] ”

08-517 730 26
L5:02

Lungmedicin

johan grunewald_3_beskuren

Johan Grunewald
MD, Professor

” Enheten för lungmedicin är indelad i en klinisk forskningsavdelning samt ett lunglaboratorium. Det huvudsakliga forskningsintresset rör inflammatoriska lungsjukdomar med visst fokus på sarkoidos, där vi kartlägger sjukdomens uppkomst och utveckling samt dess bakomliggande orsaker. Detta görs bland annat genom att applicera en egen utvecklad metod för att identifiera sjukdomsspecifika antigen. Forskningen sker dels kliniskt, dels […] ”

+46 08 517 751 17
L4:01

Allergisk astma - Grönneberg

Dummyphoto

Reidar Grönneberg
MD, Associate Professor

” Allergic asthma is an inflammatory airway disease characterised by bronchial hyperreactivity to a variety of stimuli such as inhaled allergens. We are interested in early inflammatory events in allergic asthma, to identify key components which could be used as disease markers, diagnostic tools or as targets for future treatments. For this reason, bronchoscopy with bronchoalveolar […] ”

.
Lung Allergi Kliniken

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR