Blodsjukdomar

Klinisk kemi och blodkoagulering

Thomas_Renne_1

Thomas Renné
Professor, MD

” Blodkoagulation är viktigt för att behålla integriteten hos ett slutet cirkulationssystem (hemostas) men kan också bidra till att det bildas blodproppar (tromboser) som hindrar blodflödet och resulterar i vävnadsskada. Plasmakontaktsystem är en kaskad proteaser, som initieras av faktor XII (FXII). Kontaktsystemet är involverat dels i blodkoagulationen och dels i kallikreinkininsystemet vars aktivering leder till inflammation. […] ”

+46 8 517 733 90, +46 707 73 01 09
L2:05

Hematologi

Magnus Björkholm

Magnus Björkholm
Professor, MD

” I Sverige drabbas cirka 4 000 personer årligen av blodcancer. De vanligaste formerna är olika typer av lymfkörteltumörsjukdomar och leukemier samt myelom. Vi har kunnat visa i stora populationsbaserade studier att prognosen för de flesta av dessa sjukdomar förbättrats med nya behandlingsmetoder. Emellertid avlider fortfarande många patienter i sin sjukdom. Dessutom kan även patienter som […] ”

+46 8 517 741 98
A3:02

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR