Cancer

Klinisk genetik

Magnus Nordenskjöld

Magnus Nordenskjöld
Professor, MD

”   CANCERGENETIK Vi försöker förstå varför patienter med till synes identiska typer av malign sjukdom uppvisar olika sjukdomsförlopp. Vi studerar kromosomförändringar och genuttryck i olika typer av maligna celler. Studier av en ovanlig recessiv sjukdom, familjär hemofagocyterande lymfhistiocytos (FHL) kartlägger mutationer i kända sjukdomsgener och letar efter nya sjukdomsgener tillsammans med forskare vid barncancerenheten. KOMPLEXA […] ”

+46 8 517 739 28
L8:03

Cancergenetik

Annika Lindblom_1

Annika Lindblom
Professor

”   Inom gruppen för cancergenetik arbetar vi med ärftliga cancersjukdomar, främst mag- och tarm-cancer, bröstcancer och gynekologisk cancer. Projekten syftar till att identifiera gener som pre-disponerar för dessa sjukdomar och erbjuda pre-ventionsprogram till identifierade riskgrupper. Familjer där familjemedlemmar har mycket hög risk för sjukdom utgör ungefär 10 procent av alla fall av specifika cancerfall. En […] ”

+46 8 517 752 48
L8:02 room 39

Hematologi

Magnus Björkholm

Magnus Björkholm
Professor, MD

” I Sverige drabbas cirka 4 000 personer årligen av blodcancer. De vanligaste formerna är olika typer av lymfkörteltumörsjukdomar och leukemier samt myelom. Vi har kunnat visa i stora populationsbaserade studier att prognosen för de flesta av dessa sjukdomar förbättrats med nya behandlingsmetoder. Emellertid avlider fortfarande många patienter i sin sjukdom. Dessutom kan även patienter som […] ”

+46 8 517 741 98
A3:02

Team Natalia Landázuri

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Natalia Landázuri Sáenz
Assistant professor

” Our line of research focuses on adult stem cells in the context of health and disease. We are interested in adult stem cell as tools to design novel regenerative therapies to treat ischemia and vascular injury. We are also interested in how stem cells can impact the development of tumors through mechanisms similar to those […] ”

+46 8 517 798 44
L8:03

Bröstcancer - Team Afsar Rahbar

Afsar Maral Rahbar

Afsar Rahbar
Senior Research Fellow

” Studies of the importance of Cytomegalovirus infection in breast cancer Recently, Human cytomegalovirus (HCMV) infection has been found in breast cancer. Our research group has recently detected HCMV in most neoplastic cells in sentinel lymph nodes and brain metastases (BMs) of breast cancer. The exact mechanism by which BMs develop is unknown. Several risk factors […] ”

+46 08-517 798 97
L8:03

miRNA and cancer - Pivarcsi

Andor Pivarcsi_1_liten

Andor Pivarcsi
Forskare

” Hudcancer (exklusive malignt melanom och basalcellcancer) är den näst vanligaste cancerformen både hos män och kvinnor i Sverige. Hudcancer är dessutom den cancersjukdom som ökar mest, antalet fall har nästan fördubblats under de senaste tio åren. Exponering mot solens ultravioletta strålar är den bakomliggande orsaken och den största riskfaktorn för olika typer av hudcancrar. Vår […] ”

073-833 00 57
L8:02

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR