Depression

Translationell neurofarmakologi

Per Svenningsson_1_beskuren

Per Svenningsson
Professor

”   Parkinson´s sjukdom och Depression är folksjukdomar där den grundläggande patofysiologin är oklar och där det finns ett behov av sjukdomsmodifierande behandlingsformer. Vid båda sjukdomstillstånden är monoaminerg neurotransmission rubbad och tillgängliga läkemedel påverkar monoaminerga funktioner. Sektionen för Translationell Neurofarmakologi studerar dessa sjukdomstillstånd på molekylär och cellulär nivå i såväl prekliniska modeller som i patientprover med […] ”

+46 8 517 746 14
L8:01

Depression - Lavebratt-Holmqvist

Catharina Lavebratt och Martin Schalling på CMM

Catharina Lavebratt-Holmqvist
Associate Professor

” Depression är vanligt och en majoritet av de drabbade förblir obehandlade. Förekomsten av depression ökar, särskilt bland yngre personer. Både miljön, såsom negativa händelser i livet och socioekonomiska förhållanden, liksom ärftliga faktorer (s.k. gener) påverkar risken att utveckla depression. Miljön kan påverka i vilken omfattning gener kommer till uttryck. Miljön kan därigenom påverka biologisk funktion, […] ”

+46 517 765 24
L8:00

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR