Infektioner

Klinisk neuroimmunologi - Fogdell-Hahn

Anna Fogdell Hahn_3_liten

Anna Fogdell-Hahn

” Vår forskargrupp studerar hur immunsystemet kan aktiveras mot kroppens egen vävnad, ett fenomen som kallas autoimmunitet. Vi studerar också hur antikroppar kan uppstå mot läkemedel, vilket är en oönskad immunologisk reaktion som resulterar i att läkemedlet förlorar sin verkan. Multipel skleros (MS) är en autoimmun sjukdom där den vita substansen, myelinet, i hjärnan är angripen […] ”

+46 8 517 702 51
L8:00

Infektionsimmunologi

Kristina Broliden

Kristina Broliden
Professor, MD, PhD

” Forskning om infektionssjukdomar inkluderar många forskargrupper vid flera institutioner vid Karolinska Institutet och omfattar bland annat HIV, malaria och bakteriella luftvägsinfektioner. Interaktionen mellan både experimentell och klinisk mikrobiologi, epidemiologi, biostatistik, folkhälsovetenskap och klinisk infektionsforskning är stor. Infektionskliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset har en verksamhet som omfattar drygt 20% av landets samlade infektionsvård och är en viktig bas […] ”

+46 8 517 760 45
B2:03

Medicinsk mikrobiell patogenes

Birgitta Henriques

Birgitta Henriques Normark
Professor, MD

”   Forskare inom medicinsk mikrobiell patogenes studerar hur mikrober, framför allt bakterier orsakar sjukdomar. Forskningen kan gälla såväl samspelet mellan bakterien och den smittade människans immunförsvar som hur sjukdomen kan diagnostiseras och hur den ska behandlas. En bakterie som kan orsaka flera olika infektionssjukdomar är pneumokocker. Birgitta Henriques-Normark studerar i sin forskning hur spridd den […] ”

+46-8-4572413
-

Stamceller och inflammation - Brundin

lou_brundin_webb

Lou Brundin
Professor

” Påverkan på stamceller vid inflammation i nervsystemet I samband med inflammation och skador i nervsystemet aktiveras omogna celler att migrera mot skadan och in i denna. Viss läkning kan åstadkommas genom att dessa celler kan ersätta skadade celler, dock är denna läkning ofta otillräcklig. Exempelvis kan de omogna cellerna differentieras till oligodendrocyter, de celler som […] ”

+46 8 517 765 61
R3:04, neurology clinic

HIV - Broliden

Kristina Broliden

Kristina Broliden
Professor, MD, PhD

” Kartläggning av det naturliga immunförsvaret mot HIV infektion i genitalslemhinnan Idag är över 30 miljoner människor smittade med HIV och den fortsatta spridningen är explosionsartad i flera världsdelar. Trots många års forskning är det fortfarande oklart hur och var HIV tar sig in via genitalslemhinnan vid sexuell smitta. Vissa typer av hormonella preventivmedel kan öka […] ”

+46 8 517 760 45
B2:03

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR