Metabola sjukdomar

Systemmetabolism

roland nilsson

Roland Nilsson
Assistant Professor

” Vår forskningsgrupp studerar ämnesomsättning (metabolism) på cellnivå med hjälp av moderna mätmetoder och beräkningtekniker, särskilt inom cancer där förändringar i cellernas ämnesomsättning är vanligt. Ett viktigt mål med forskningen är att identifiera de enzym som bidrar till att cancerceller växer och delar på sig, då dessa kan utgöra ”måltavlor” för nya cancerläkemedel. Vi arbetar också […] ”

0722 334 580
L8:05

Molekylär endokrinologi

Gunnar Norstedt3_beskuren

Gunnar Norstedt
Professor

” Inom enheten för molekylär endokrinologi försöker vi förstå hur hormoner cytokiner och signaler kopplade till differentiering på verkar diabetes samt tillväxtrelaterade och immunologiska sjukdomar. Vårt fokus ligger både på att bygga upp en systematisk bild av cellsignalering och att på en moleylär nivå dissekera signalvägar. Vi ägnar oss även åt att identifiera biomarkörer kopplade till […] ”

+46 8 517 767 91
L8:01

Team Flanagan

John_1

John Flanagan
PhD, Assistant professor

” Fett- och muskelceller utvecklas från samma typ av stamceller och det är möjligt att man i framtiden kommer att fokusera på stamceller vid olika typer av terapi. I våra pågående studier försöker vi avgöra rollen av vissa gener i balansen mellan fettbildning och muskeltillväxt. Vår hypotes är att det finns obalanser på gen-nivå som är […] ”

+46 735 957 584
L8:01

Team Norstedt

Gunnar Norstedt3_beskuren

Gunnar Norstedt
Professor

” JAK-STAT-SOCS SIGNALLERINGSVÄGEN. Den här signalleringsvägen deltar i metabolisk reglering samt tillväxt och inflammation. pågående forskning fokuserar på SOCS som nedreglerar signalleringen. Vi försöker kartlägga vilken roll SOCS-systemet spelar i realtion till diabetes, prostatatillväxt och inflammation. Tillvägagångssättet inbegripper såväl de funktionella effekterna av SOCS vilket inkluderar studier av genetiskt modifierade djur, de biokemiska effekterna av SOCS […] ”

+46 8 517 767 91
L8:01

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR