Multipel skleros

Medicinsk epigenetik

Photo: V. Kandaswami

Tomas Ekström
Professor

” Arvsmassan som är identisk i en människas alla celler, är del av en struktur bestående av DNA och proteiner kallad kromatin. Kromatinet är nödvändigt för att packa arvsmassan i varje liten cellkärna, samt möjliggöra exakt reglering av de genprogram som är olika i alla celltyper genom användade av epigenetiska mekanismer. Vi studerar integreringen av dessa […] ”

+46 8 517 746 34
L8:00, 047A

Klinisk neuroimmunologi - Fogdell-Hahn

Anna Fogdell Hahn_3_liten

Anna Fogdell-Hahn

” Vår forskargrupp studerar hur immunsystemet kan aktiveras mot kroppens egen vävnad, ett fenomen som kallas autoimmunitet. Vi studerar också hur antikroppar kan uppstå mot läkemedel, vilket är en oönskad immunologisk reaktion som resulterar i att läkemedlet förlorar sin verkan. Multipel skleros (MS) är en autoimmun sjukdom där den vita substansen, myelinet, i hjärnan är angripen […] ”

+46 8 517 702 51
L8:00

Neuroimmunologi

Tomas Olsson 2

Tomas Olsson
Professor, MD

” Det finns en hel serie sjukdomar där inflammation av olika delar av nervsystemet leder till skador, bortfall av neurologisk funktion och ofta svåra handikapp. Den största gruppen är multipel skleros (MS) som vi arbetar mest intensivt med. Men andra sjukdomar som också hör till gruppen är till exempel narkolepsi, Guillains syndrom (in-flammation i perifera nervsystemet) […] ”

+46 8 517 762 42
L8:04, Room 062

Multipel skleros

JanHillert kopia

Jan Hillert
Professor, MD

” Varför drabbas vissa människor av allvarliga neurologiska sjukdomar som multipel skleros (MS)? Inom MS-gruppen på CMM försöker vi besvara den frågan genom att bygga upp stora databaser med information kring genetiska anlag och omgivningsfaktorer hos MS-patienter och friska kontrollpersoner. Vi analyserar dessa data, ofta inom stora nationella och internationella samarbetsprojekt, för att bättre förstå de […] ”

+46 8 517 769 73, +46 8 517 760 97
K8

Tillämpad immunologi och immunterapi

THE ACADEMICS BIGGEST UNTRUTH - I DON’T HAVE TIME!

Robert Harris
Professor

”   Vi här genomför ett tvärvetenskapligt projekt där vi omsätter kunskap som erhållits i prekliniska forskningsprojekt till behandlingar i mer kliniska förutsättningar. Vårt mål är att förstå varför autoimmuna sjukdomar uppkommer (sjukdomar som orsakas av ett immunsvar mot den egna kroppen), och utarbeta nya behandlingsstrategier för att förhindra sjukdomsuppkomst.   OPEN POSITIONS: None at present   […] ”

+46 8 517 765 61
L8:04, Room 062

Epigenetics of neuroinflammation - Jagodic

Maja Jagodic

Maja Jagodic
Associate Professor

” Syftet med vår forskning är att karaktärisera de epigenetiska mekanismer som gör patogena celler ”aggressiva” och målceller ”sårbara” i multipel skleros. Vår förhoppning är att förstå varför sjukdomen uppkommer och på så sätt få en förbättrad sjukdomsbehandling.           ”

+46-8-517 762 58
L8:05, rum 041

Inflammation och neurodegeneration vid neurotrauma - Piehl

piehl_fredrik

Fredrik Piehl
Professor, MD

” MS: Inflammation och neurodegeneration vid neurotrauma Vid sjukdomar i centrala nervsystemet (CNS) där nervtrådar skadas uppstår också en inflammatorisk reaktion i det skadade området, med aktivering av lokala stödjeceller och ett ibland betydande inflöde av vita blodkroppar från blodet. Hittills finns begränsade kunskaper både om mekanismerna för inflammatorisk aktivering efter primärt icke-immunologisk skada, t ex […] ”

+46 8 517 798 40
L8:04

Kockum

Ingrid_IMG_6369

Ingrid Kockum
Docent

” The Multifactorial disease genetics team conducts genetic epidemiology of multifactorial diseases, that is diseases that are caused by an interplay between several genetic and environmental factors. The focus of the group is genetics of autoimmune diseases such as type 1 diabetes and multiple sclerosis. The goal is to identify genetic and environmental risk factors and […] ”

+46 8 517 700 00
L8:05

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR