Muskelsjukdomar

Myopatiforskning

Thomas_Sejersten_1

Thomas Sejersen
Professor

” I Sverige har cirka 1 av 1000 invånare någon form av muskelsjukdom. De flesta av dessa sjukdomar är ärftliga och många av dem är livshotande. Flera muskelsjukdomar drabbar även hjärtat och orsakar kardiomyopati. Målsättningen med vår forskning är att öka kunskapen om sjukdomsframkallande processer vid ärftliga muskelsjukdomar och kardiomyopatier, samt att förbättra diagnostik och behandling […] ”

+46 8 517 739 20
L8:02

Myosit

Ingrid Lundberg beskuren

Ingrid Lundberg
Professor, MD, PhD

” Muskelinflammation/myosit kan förekomma enskilt, men även tillsammans med andra reumatiska sjukdomar. I Sverige finns cirka 1 000 personer med myosit. Obehandlad leder sjukdomen till svår muskelförtvining och beroende av rullstol. En del patienter får påverkan på svalgmuskler med svårighet att svälja. Andra organ som vanligen kan påverkas av inflammationen är huden, leder och lungor. Behandlingen […] ”

+46 8 517 760 87
D2:01

Signalreglering av fettsyror i reumatiska sjukdomar - Korotkova

Marina Korotkova

Marina Korotkova
Senior researcher

” Fettsyror spelar en viktig roll i uppkomsten av reumatiska sjukdomar och de enzymer och receptorer som är involverade i bildandet eller verkan av dessa fettsyror utgör därför viktiga mål för behandling. Det övergripande syftet med vår forskning är att förstå regleringen av fettsyrorna i ledgångsreumatism (RA) och i kronisk muskelsjukdom (myosit) för att kunna förbättra […] ”

+46 8 517 756 21
L8:04

Träning vid reumatiska sjukdomar - Alexanderson

Helene Alexanderson small

Helene Alexanderson
PhD, Associate professor

” Denna grupp är nybildad och fokuserar på forskning kring funktionsnedsättning, effekter av träning och utveckling/validering av kliniska utvärderingsinstrument för patienter med ovanliga systemiska reumatiska sjukdomar, e.g. inflammatoriska myopatier (myosit) och systemisk skleros hos vuxna.   Om du skulle vilja stödja detta forskningsområde kan du göra det via följande konton: BG 628-4418 PG 514114-8 Ange: Helene […] ”

+46 8 517 700 00
K1:00

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR