Parkinsons sjukdom

Translationell neurofarmakologi

Per Svenningsson_1_beskuren

Per Svenningsson
Professor

”   Parkinson´s sjukdom och Depression är folksjukdomar där den grundläggande patofysiologin är oklar och där det finns ett behov av sjukdomsmodifierande behandlingsformer. Vid båda sjukdomstillstånden är monoaminerg neurotransmission rubbad och tillgängliga läkemedel påverkar monoaminerga funktioner. Sektionen för Translationell Neurofarmakologi studerar dessa sjukdomstillstånd på molekylär och cellulär nivå i såväl prekliniska modeller som i patientprover med […] ”

+46 8 517 746 14
L8:01

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR