Psoriasis

Enikö Sonkoly grupp

eniko_portrait

Enikö Sonkoly
MD, PhD

” Psoriasis är en vanlig kronisk inflammatorisk hudsjukdom som drabbar ca 2-3% av befolkningen. Psoriasis har stor inverkan på livskvalitén och betraktas idag som en systemsjukdom med samjukligheter.  Vårt mål är att utforska de bakomliggande molekylära mekanismerna  vid psoriasis, med fokus på s k icke-kodande RNA , som har en viktig roll vid genregleringen i våra […] ”

+46 8 517 721 58
L8:02

Molekylär Dermatologi

mona_stahle_webb

Mona Ståhle
Professor, MD

” Psoriasis är en mycket komplex och vanlig sjukdom som drabbar ca 3 % av befolkningen. Den är lika vanlig bland män som kvinnor och bryter oftast ut mellan 10 och 30 år. Sjukdomen är ärftlig men än är det inte helt klart hur den ärvs. Oftast krävs det också en utlösande faktor tex infektioner eller […] ”

+46 8 517 733 48
L8:0

Jakob Wikström team

Jakob wikström_liten

Jakob Wikström
Assistant Professor

” Mitokondrier och endoplasmatiskt retikulum i sårläkning och sällsynta hudsjukdomar Kroniska bensår orsakar avsevärt lidande hos äldre och konsumerar 2 % av sjukvårdsbudgeten; trots detta är sårläkningsprocessen otillräckligt förstådd och tillgängliga behandlingar idag ofta bristfälliga. Mitokondrier är cellulära organeller som producerar 90 % av energimolekylen ATP vilken är nödvändig för de flesta biologiska reaktioner inklusive de […] ”

.
L5:01

Skin Immunology - Eidsmo

Liv Eidsmo

Liv Eidsmo
MD, PhD

” Psoriasis is a T cell driven inflammatory disease of primarily the skin that affects 2-3 % of the Swedish population. Effective treatment suppresses the chronic inflammation but cure is currently not feasible. Psoriasis often return in the same areas of the skin and it seems that resolved skin contains a hidden disease memory. We aim […] ”

+46 8 517 721 58
L8:02

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR