Reumatiska sjukdomar

Medicinsk epigenetik

Photo: V. Kandaswami

Tomas Ekström
Professor

” Arvsmassan som är identisk i en människas alla celler, är del av en struktur bestående av DNA och proteiner kallad kromatin. Kromatinet är nödvändigt för att packa arvsmassan i varje liten cellkärna, samt möjliggöra exakt reglering av de genprogram som är olika i alla celltyper genom användade av epigenetiska mekanismer. Vi studerar integreringen av dessa […] ”

+46 8 517 746 34
L8:00, 047A

Barnreumatism

Helena_Erlandsson_Harris_webb

Helena Erlandsson Harris
Professor

” Vår forskning syftar till en förbättrad kunskap om de sjukdomsorsakande mekanismerna som är aktiva vid ledgångsreumatism hos barn och hos vuxna, för att kunna utveckla ny, riktad terapi. Under de senare åren har vi i vår forskargrupp särskilt intresserat oss för alarminer och deras betydelse för den reumatiska inflammationen. Alarminer är en grupp kroppsegna molekyler […] ”

08 517 767 46
L8:04, Rum 067

Molekylär autoimmunitet

Marie_Wahren_Herlenius_Ande

Marie Wahren Herlenius
Professor, MD

” Autoimmuna sjukdomar drabbar mer än 5% av befolkningen och många av dessa sjukdomar leder till ökad sjuklighet och dödlighet. Vi studerar den reumatiska autoimmuna sjukdomen Sjögren’s syndrom, och det autoantikroppsmedierade hjärtblock som kan drabba fostret till gravida kvinnor med Sjögren’s syndrom. Om du skulle vilja stödja detta forskningsområde kan du göra det via följande konton: […] ”

+46 8 517 762 45
L8:04, Room 067

Reumatologi

Lars Klareskog_1_beskuren

Lars Klareskog
Professor

” Vår forskningsgrupp samverkar en rad forskare (se nedan) för att förstå hur ledinflammation (artrit), särskilt ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) uppkommer. Målet är att utveckla bättre behandling och att till slut kunna bota eller förebygga artrit. Forskningen bygger på nära samverkan med den reumatologiska kliniken och patienter med artrit. Med hjälp av information och biologiska prover från […] ”

L8:04

Eikosanoider och proteomik vid reumatiska sjukdomar

P-J_Jakobsson_1

Per-Johan Jakobsson
Professor, MD

”   Ledgångsreumatism och reumatisk muskelinflammation tillhör gruppen autoimmuna sjukdomar. Dessa karakteriseras av förekomst av autoantikroppar. Vi vet idag mycket lite om varför dessa autoantikroppar uppstår och vilka strukturer i leder och muskler de känner igen. Ett av våra mål är att identifiera dessa strukturer som oftast är förändrade äggviteämnen och som kan leda till aktivering […] ”

+46 8 517 763 94
K1:00

Autoantikroppar och deras roll i inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar - Grönwall

photo webpage Caroline Grönwall

Caroline Grönwall
PhD

” Det adaptiva immunförsvaret, inkluderat B-celler och antikroppar, har en essentiell roll i identifiering av hot från mikroorganismer. När det adaptiva immunsystemet av okända anledningar däremot börjar angripa den egna kroppen så kan autoimmuna sjukdomar uppkomma. Olika autoimmuna sjukdomar så som reumatoid artrit och SLE är associerade med olika specifika autoreaktiva B celler och antikroppar, men […] ”

+46 701 701 744
L5:02

Cellular immunology and rheumatic diseases - Malmström

Vivi copy

Vivianne Malmström
Professor

” Inflammatory rheumatic disease – importance and contribution of B and T cell subsets Today inflammatory rheumatic diseases like RA (rheumatoid arthritis) can be treated with different biological therapies including those who target B and T cells. Still, we do not understand precisely how T and B cell subsets contribute to disease. In the cellular immunology/rheumatology […] ”

+46 8 517 756 09
L8:04

Artrit, patogenes och behandling - Klareskog

Lars Klareskog_1_beskuren

Lars Klareskog
Professor

” Om du skulle vilja stödja detta forskningsområde kan du göra det via följande konton: BG 628-4418 PG 514114-8 Ange: Lars Klareskog Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information: Bank: SEB, Stockholm, Sweden Kontonummer: 5201-11 370 12 Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012 Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för […] ”

L8:04

Genetik i reumatiska och andra inflammatoriska sjukdomar - Padyukov

LPadyukov

Leonid Padyukov
MD, PhD

”   Mänskliga komplexa sjukdomar kännetecknas av att både miljö och genetiska faktorer har en roll samtidigt som ett viktigt bidrag utgörs av interaktionen mellan gener samt mellan miljö och gener. Förloppet av de flesta sjukdomar av denna typ påverkas genom immunologiska mekanismer, t ex inflammation. Vi vill förstå hur genetiska variationer påverkar utvecklingen och/eller skyddet […] ”

+46 8 517 756 60
L8:04

Artritforskning - Catrina

Anca Catrina

Anca Catrina
MD, PhD

”   Vi är ett blandat team av basal- och kliniska forskare som utför translationell forskning inom reumatologifältet med speciellt fokus på reumatoid artrit (RA). Genom att använda ett brett spektrum av molekylära tekniker samt ha tillgång till nationella register och kliniska prover utreder vi tidiga sjukdomsmekanismer som kan leda till uppkomsten av kronisk ledsjukdom. Vi […] ”

+46 8 517 724 75
D2:01

Signalreglering av fettsyror i reumatiska sjukdomar - Korotkova

Marina Korotkova

Marina Korotkova
Senior researcher

” Fettsyror spelar en viktig roll i uppkomsten av reumatiska sjukdomar och de enzymer och receptorer som är involverade i bildandet eller verkan av dessa fettsyror utgör därför viktiga mål för behandling. Det övergripande syftet med vår forskning är att förstå regleringen av fettsyrorna i ledgångsreumatism (RA) och i kronisk muskelsjukdom (myosit) för att kunna förbättra […] ”

+46 8 517 756 21
L8:04

Autoantikroppar i Reumatoid Artrit - Lundberg

Karin Lundberg

Karin Lundberg
PhD

” Förändringar i kroppsegna protein, som då olika aminosyror ändras till exempelvis citrullin, sk citrullinering,  pågår ständigt i kroppen. Upptäckten av autoantikroppar som binder till citrullinerade proteiner (ACPA) har under det senaste decenniet lett till en ökad förståelse för de specifika autoimmuna reaktioner som troligtvis driver ledgångsreumatism (RA), och vidare lett till utvecklingen av ett nytt […] ”

08-517 765 60
L8:04

Autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar - nya behandlingsstrategier - Wermeling

Fredrik Wermeling

Fredrik Wermeling
PhD

” Immunförsvaret är det livsviktiga systemet i kroppen som försvarar oss mot infektioner. Vi exponeras dagligen för olika infektiösa partiklar som virus och bakterier, och genom ett komplext system av olika celler, lösliga faktorer och barriärer hindras dessa partiklar från att ta över vår kropp. Tyvärr kan även immunförsvarets celler felaktigt aktiveras mot vår egen kropp, […] ”

+46 8 517 700 00
L5:02

Neuro-immun reglering och centralnervösa effekter vid reumatisk sjukdom - Lampa

Jon Lampa

Jon Lampa
Docent

” Kronisk smärta och inflammatorisk trötthet (fatigue) är vanligt vid flera reumatiska sjukdomar, och orsakar sänkt livskvalitet hos manga patienter. Vi har nyligen publicerat data för att ledinflammation (artrit) påverkar det central nervsystemet (CNS), och I RA sågs även kopplingar till fatigue (se publikationslista nedan). Huvudsyftet är att utröna hur inflammation påverkar hjärnan, och särskilt centralnervös […] ”

+46 8 5177 96 05
D2:01

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR