Sjukdomar

Vid CMM är forskningen indelad i fyra olika forskningsområden;

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR
Inflammatoriska sjukdomar inkluderar reumatiska sjukdomar, psoriasis och multipel skleros, samt andra sjukdomar där immunsystemet oavsiktligt skapar en kronisk inflammation och funktionsnedsättning. Nya behandlingar revolutionerar i dagsläget behandlingen av dessa sjukdomar och CMM är i forskningsfronten när det gäller att utveckla och använda dessa behandlingar.

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR
Hjärtkärlsjukdomar inkluderar kärlkramp, stroke, och ett antal andra tillstånd som orsakas av nedsatt funktion i våra blodkärl. Dessa sjukdomar är bland de vanligaste i världen och CMM:s forskare är idag världsledande i att skapa bättre förståelse för orsaken till dessa sjukdomar, samt hur de kan botas.

GENETISKA SJUKDOMAR
Genetiska sjukdomar omfattar studier av ett antal sjukdomar med en stark genetisk komponent. Olika typer av cancer, missbildningar, sjukdomar i hormonbildande organ och muskelsjukdomar är bara några exempel. Genom att definiera de bakomliggande genetiska defekterna och hur de orsakar sjukdomar kan både förebyggande strategier och behandlingar utvecklas

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR
Neuropsykiatriska sjukdomar, som till exempel depression och drogberoende, är allvarliga och tärande sjukdomar. Den biologiska förståelsen för hur de uppkommer kan idag bli omvandlad till effektiva terapier och preventiva behandlingar.

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR