Donationer

På Centrum för Molekylär Medicin vid Karolinska Institutet forskas det om de stora folksjukdomarna. Dessa är sjukdomar som reumatism, psoriasis, MS, hjärt- och kärlsjukdomar, alkoholberoende, depression m.fl. Vi på CMM studerar främst de bakomliggande orsaken till sjukdomarna. Det är först när vi vet varför en sjukdom bryter ut som vi även kan hitta vägar för att lindra dess symptom eller förhindra dess uppkomst. Att bedriva medicinsk forskning idag är dock inte helt lätt. För att kunna ägna sig åt kvalificerad forskning tvingas forskarna konkurrera hårt om de begränsade finansieringsmöjligheter som finns. Det som gemene man ofta inte känner till är att den svenska staten idag endast bekostar en bråkdel av all medicinsk forskning. Detta leder till att forskare måste söka sig till privata finansiärer eller stiftelser för att hitta medel till sina forskningsidéer. På CMM ser vi helst att våra forskare får möjlighet att omsätta sina idéer till verklighet och inte tvingas hålla tillbaka framstående medicinsk forskning.

Om du skulle vilja stödja ett eller flera av våra forskningsområden kan detta göras inom Sverige via följande konton:

BG 628-4418
PG 514114-8

Ange namnet på den forskare vars arbete du avser att donera till. Donationsinformationen finns tillgänglig under forskning på varje grupp- och teamsida.

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR