Breathe (In the air): Pulmonary immunology in multiple sclerosis

Defendant: Michael Hagemann-Jensen

Opponent: Assistant Professor Margarita Domiguez-Villar,
Department of Neurology, Yale School of Medicine, New Haven, USA

Location: CMB Lecture Hall, Berzelius väg 21, Karolinska Institutet

Supervisor: Johan Öckinger

 

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR