Conformational dynamics of transcription in bacterial stress response

Speaker: Andrey Feklistov, Laboratory of Molecular Biophysics, The Rockefeller University,  USA

Location: Lectura Hall, CMM L8:00

Host: Edmund Loh

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR