Epigenetic Effects of Endocrine Disrupting Chemicals: from mechanisms to human health

Speaker: Joelle Ruegg

Location: Lecture Hall, CMM L8:00

Host: Tomas Ekström

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR