Heterogeneity within the CD8 T cell response: why we should care about subsets

Speaker: Carmen Gerlach, Assistant professor
Dept of Medicine Solna, Karolinska Institutet, CMM

Location: Lecture Hall, CMM L8:00

Host: Liv Eidsmo

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR