In situ quantification of DNA & RNA molecules and integration with single-cell genomic assays

Speaker: Magda Bienko, MBB

Location: Lecture Hall, CMM L8:00

Host: Ning Xu Landén

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR