Pain and neuroimmune mechanisms in rheumatic disease

Speaker: Jon Lampa

Location: Lecture Hall, CMM L8:00

Host:

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR