Transmembrane TNF drives spondolyarthritis.

Speaker: Professor Dominique Baeten
Clinical Immunology and Rheumatology, Academic Medical Center/University of Amsterdam, Netherlands

Location: Lecture Hall, CMM L8:00

Host: Anna Tjärnlund

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR