Beräkningsmedicin

Systemmetabolism

roland nilsson

Roland Nilsson
Assistant Professor

” Vår forskningsgrupp studerar ämnesomsättning (metabolism) på cellnivå med hjälp av moderna mätmetoder och beräkningtekniker, särskilt inom cancer där förändringar i cellernas ämnesomsättning är vanligt. Ett viktigt mål med forskningen är att identifiera de enzym som bidrar till att cancerceller växer och delar på sig, då dessa kan utgöra ”måltavlor” för nya cancerläkemedel. Vi arbetar också […] ”

0722 334 580
L8:05

Beräkningsmedicin

JesperT

Jesper Tegnér
Professor

” En olycka kommer sällan ensam. En patient som lider av en sjukdom har tyvärr vanligen högre risk att få ytterligare en sjukdom. Detta innebär att vi behöver studera mönster av likheter och olikheter mellan olika sjukdomar och patienter. Vi behöver systematiska metoder som kan foga samman klinisk information från patienter med detaljerade molekylära kartor vilka […] ”

+46 8 517 700 00
L8:05

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR