Dermatologi

Enikö Sonkoly grupp

eniko_portrait

Enikö Sonkoly
MD, PhD

” Psoriasis är en vanlig kronisk inflammatorisk hudsjukdom som drabbar ca 2-3% av befolkningen. Psoriasis har stor inverkan på livskvalitén och betraktas idag som en systemsjukdom med samjukligheter.  Vårt mål är att utforska de bakomliggande molekylära mekanismerna  vid psoriasis, med fokus på s k icke-kodande RNA , som har en viktig roll vid genregleringen i våra […] ”

+46 8 517 721 58
L8:02

MicroRNA och sårläkning - Xu Landén

Ning Xu Landén

Ning Xu Landén
MD, PhD

” Både kroniska svårläkta sår och psoriasis är utbredda sjukdomar som medför stegrande hälso- och ekonomiska bördor över hela världen i brist på effektiv behandling. Undersökning av rollen av regulatoriska RNA, till exempel mikroRNA och långa icke-kodande RNA, utgör ett växande koncept och ett lovande område för farmaceutiskt ingrepp. Målet för vårt laboratorium är att fastställa […] ”

+46 8 517 721 58
L8:02

Klinisk genetik

Magnus Nordenskjöld

Magnus Nordenskjöld
Professor, MD

”   CANCERGENETIK Vi försöker förstå varför patienter med till synes identiska typer av malign sjukdom uppvisar olika sjukdomsförlopp. Vi studerar kromosomförändringar och genuttryck i olika typer av maligna celler. Studier av en ovanlig recessiv sjukdom, familjär hemofagocyterande lymfhistiocytos (FHL) kartlägger mutationer i kända sjukdomsgener och letar efter nya sjukdomsgener tillsammans med forskare vid barncancerenheten. KOMPLEXA […] ”

+46 8 517 739 28
L8:03

Molekylär Dermatologi

mona_stahle_webb

Mona Ståhle
Professor, MD

” Psoriasis är en mycket komplex och vanlig sjukdom som drabbar ca 3 % av befolkningen. Den är lika vanlig bland män som kvinnor och bryter oftast ut mellan 10 och 30 år. Sjukdomen är ärftlig men än är det inte helt klart hur den ärvs. Oftast krävs det också en utlösande faktor tex infektioner eller […] ”

+46 8 517 733 48
L8:0

Jakob Wikström team

Jakob wikström_liten

Jakob Wikström
Assistant Professor

” Mitokondrier och endoplasmatiskt retikulum i sårläkning och sällsynta hudsjukdomar Kroniska bensår orsakar avsevärt lidande hos äldre och konsumerar 2 % av sjukvårdsbudgeten; trots detta är sårläkningsprocessen otillräckligt förstådd och tillgängliga behandlingar idag ofta bristfälliga. Mitokondrier är cellulära organeller som producerar 90 % av energimolekylen ATP vilken är nödvändig för de flesta biologiska reaktioner inklusive de […] ”

.
L5:01

miRNA and cancer - Pivarcsi

Andor Pivarcsi_1_liten

Andor Pivarcsi
Forskare

” Hudcancer (exklusive malignt melanom och basalcellcancer) är den näst vanligaste cancerformen både hos män och kvinnor i Sverige. Hudcancer är dessutom den cancersjukdom som ökar mest, antalet fall har nästan fördubblats under de senaste tio åren. Exponering mot solens ultravioletta strålar är den bakomliggande orsaken och den största riskfaktorn för olika typer av hudcancrar. Vår […] ”

073-833 00 57
L8:02

MicroRNA and wound healing - Xu Landén

Ning Xu Landén

Ning Xu Landén
MD, PhD

” Research profile  microRNAs (miRNAs) are ~22 nt noncoding RNAs that can bind to the 3 untranslated region (UTR) of the target messenger RNA (mRNA) and result in translational repression or degradation of mRNA. They are proposed to regulate ~60% of all protein-coding genes in humans. Deregulation of miRNA expression has been shown to contribute many […] ”

+46 8 517 721 58
L8:02

Molekylär Dermatologi - Genetik - Nikamo

Pernilla_nikamo

Pernilla Nikamo
PhD

” Om du skulle vilja stödja detta forskningsområde kan du göra det via följande konton: BG 628-4418 PG 514114-8 Ange: Pernilla Nikamo Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information: Bank: SEB, Stockholm, Sweden Kontonummer: 5201-11 370 12 Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012 Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för […] ”

+46 8 517 721 58
L8:02

Skin Immunology - Eidsmo

Liv Eidsmo

Liv Eidsmo
MD, PhD

” Psoriasis is a T cell driven inflammatory disease of primarily the skin that affects 2-3 % of the Swedish population. Effective treatment suppresses the chronic inflammation but cure is currently not feasible. Psoriasis often return in the same areas of the skin and it seems that resolved skin contains a hidden disease memory. We aim […] ”

+46 8 517 721 58
L8:02

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR