Endokrinologi

Experimentell endokrinologi

kampe

Olle Kämpe
Professor, MD

” Om du skulle vilja stödja detta forskningsområde kan du göra det via följande konton: BG 628-4418 PG 514114-8 Ange: Olle Kämpe Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information: Bank: SEB, Stockholm, Sweden Kontonummer: 5201-11 370 12 Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012 Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för […] ”

L8:01

Molekylär endokrinologi

Gunnar Norstedt3_beskuren

Gunnar Norstedt
Professor

” Inom enheten för molekylär endokrinologi försöker vi förstå hur hormoner cytokiner och signaler kopplade till differentiering på verkar diabetes samt tillväxtrelaterade och immunologiska sjukdomar. Vårt fokus ligger både på att bygga upp en systematisk bild av cellsignalering och att på en moleylär nivå dissekera signalvägar. Vi ägnar oss även åt att identifiera biomarkörer kopplade till […] ”

+46 8 517 767 91
L8:01

Team Nilsson

Ola_1

Ola Nilsson
Assistant professor

” Vårt långsiktiga mål är att förstå de cellulära och molekylära mekanismer som styr utveckling och tillväxt av skelettet. Denna kunskap ska sedan användas för att förbättra medicinsk behandling av tillväxtrubbningar, benskörhet, artros, samt för att utveckla metoder för konstruktion av artificiellt tillväxt- och ledbrosk. Vi arbetar för närvarande med följande delprojekt: 1. Mekanismer som styr […] ”

+46 8 517 767 89, +46 8 517 76546
L8:01

Team Flanagan

John_1

John Flanagan
PhD, Assistant professor

” Fett- och muskelceller utvecklas från samma typ av stamceller och det är möjligt att man i framtiden kommer att fokusera på stamceller vid olika typer av terapi. I våra pågående studier försöker vi avgöra rollen av vissa gener i balansen mellan fettbildning och muskeltillväxt. Vår hypotes är att det finns obalanser på gen-nivå som är […] ”

+46 735 957 584
L8:01

Team Norstedt

Gunnar Norstedt3_beskuren

Gunnar Norstedt
Professor

” JAK-STAT-SOCS SIGNALLERINGSVÄGEN. Den här signalleringsvägen deltar i metabolisk reglering samt tillväxt och inflammation. pågående forskning fokuserar på SOCS som nedreglerar signalleringen. Vi försöker kartlägga vilken roll SOCS-systemet spelar i realtion till diabetes, prostatatillväxt och inflammation. Tillvägagångssättet inbegripper såväl de funktionella effekterna av SOCS vilket inkluderar studier av genetiskt modifierade djur, de biokemiska effekterna av SOCS […] ”

+46 8 517 767 91
L8:01

Team Tollet-Egnell

Petra_Tollet

Petra Tollet-Egnell
PhD, Associate Professor

” Det långsiktiga målet med vår forskning är förbättrad diagnos och förebyggande behandling av NAFLD (non-alcoholic fatty liver disease) och insulinresistens. NAFLD (fettlever) är ett tillstånd som orsakas av att fett ansamlas i levern, ofta som en konsekvens av fetma och en osund livsstil. NAFLD har idag en prevalens på 20-30% bland vuxna, 75-100% hos patienter […] ”

08 517 765 46
L8:01

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR