Epidemiologi

Att vetenskapligt studera en befolknings hälsoaspekter och utbredning kallas epidemiologi. I stora befolkningsregister kan man studera både genetiskt arv och en mängd olika miljöfaktorer och med hjälp av statistiska metoder utröna risker eller skyddande effekter av de faktorer man undersöker. Den svenska traditionen med personnummer, register av olika slag samt biobanker gör att vi kan ligga i framkant med epidemiologiska studier internationellt sett.

Källa: Karolinska Institutet

 

Multipel skleros

JanHillert kopia

Jan Hillert
Professor, MD

” Varför drabbas vissa människor av allvarliga neurologiska sjukdomar som multipel skleros (MS)? Inom MS-gruppen på CMM försöker vi besvara den frågan genom att bygga upp stora databaser med information kring genetiska anlag och omgivningsfaktorer hos MS-patienter och friska kontrollpersoner. Vi analyserar dessa data, ofta inom stora nationella och internationella samarbetsprojekt, för att bättre förstå de […] ”

+46 8 517 769 73, +46 8 517 760 97
K8

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR