Epigenetik

Medicinsk epigenetik

Photo: V. Kandaswami

Tomas Ekström
Professor

” Arvsmassan som är identisk i en människas alla celler, är del av en struktur bestående av DNA och proteiner kallad kromatin. Kromatinet är nödvändigt för att packa arvsmassan i varje liten cellkärna, samt möjliggöra exakt reglering av de genprogram som är olika i alla celltyper genom användade av epigenetiska mekanismer. Vi studerar integreringen av dessa […] ”

+46 8 517 746 34
L8:00, 047A

miRNA and cancer - Pivarcsi

Andor Pivarcsi_1_liten

Andor Pivarcsi
Forskare

” Hudcancer (exklusive malignt melanom och basalcellcancer) är den näst vanligaste cancerformen både hos män och kvinnor i Sverige. Hudcancer är dessutom den cancersjukdom som ökar mest, antalet fall har nästan fördubblats under de senaste tio åren. Exponering mot solens ultravioletta strålar är den bakomliggande orsaken och den största riskfaktorn för olika typer av hudcancrar. Vår […] ”

073-833 00 57
L8:02

Epigenetics of neuroinflammation - Jagodic

Maja Jagodic

Maja Jagodic
Associate Professor

” Syftet med vår forskning är att karaktärisera de epigenetiska mekanismer som gör patogena celler ”aggressiva” och målceller ”sårbara” i multipel skleros. Vår förhoppning är att förstå varför sjukdomen uppkommer och på så sätt få en förbättrad sjukdomsbehandling.           ”

+46-8-517 762 58
L8:05, rum 041

Depression - Lavebratt-Holmqvist

Catharina Lavebratt och Martin Schalling på CMM

Catharina Lavebratt-Holmqvist
Associate Professor

” Depression är vanligt och en majoritet av de drabbade förblir obehandlade. Förekomsten av depression ökar, särskilt bland yngre personer. Både miljön, såsom negativa händelser i livet och socioekonomiska förhållanden, liksom ärftliga faktorer (s.k. gener) påverkar risken att utveckla depression. Miljön kan påverka i vilken omfattning gener kommer till uttryck. Miljön kan därigenom påverka biologisk funktion, […] ”

+46 517 765 24
L8:00

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR