Immunologi

Eduardo Villablanca grupp

Eduardo Villablanca

Eduardo Villablanca
Forskarassistent

” Vårt forskningsprogram undersöker den komplexa dynamiken som är nödvändig i värd-omvärdsinteraktioner för att upprätthålla tarmens immunförsvar och hur en förskjutning i jämvikten kan leda till inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD). Även om genom-täckande associationsstudier (GWAS) har använts för att koppla genetiska varianter med IBD har det visat sig svårt att fastställa orsakssamband för dessa varianter i sjukdomsbilden. […] ”

L2:04

Klinisk immunologi och allergi

Karin Lore_1

Karin Loré
Professor

” Få medicinska uppfinningar har påverkat och räddat så många liv som vacciner mot infektionssjukdomar. De utmaningar vi står inför i dag med att utveckla effektiva vaccin mot flera av världens mest allvarliga infektionssjukdomar (HIV-1/AIDS, malaria, tuberkulos, ebola) samt terapeutiska vacciner mot cancer och allergi kräver en mycket ingående förståelse om de mekanismer som styr vaccinsvar. […] ”

073-7121551 or 08-524 87672.
-

Translationell kardiologi, Bäck

Magnus Bäck

Magnus Bäck
MD, PhD

” I vår forskning arbetar vi translationellt med att studera mekanismer bakom hjärtkärlsjukdomar för att kunna identifiera nya möjliga behandlingsmål. Med bas på Center för Molekylär Medicin vid Karolinska Institutet och Tema Hjärta-Kärl vid Karolinska Universitetssjukhuset kan vi genomföra studier på human vävnad och celler med hjälp av avancerade molekylärbiologiska tekniker och samtidigt ta hänsyn till […] ”

+46 8 517 764 19
L8:03

Klinisk neuroimmunologi - Fogdell-Hahn

Anna Fogdell Hahn_3_liten

Anna Fogdell-Hahn

” Vår forskargrupp studerar hur immunsystemet kan aktiveras mot kroppens egen vävnad, ett fenomen som kallas autoimmunitet. Vi studerar också hur antikroppar kan uppstå mot läkemedel, vilket är en oönskad immunologisk reaktion som resulterar i att läkemedlet förlorar sin verkan. Multipel skleros (MS) är en autoimmun sjukdom där den vita substansen, myelinet, i hjärnan är angripen […] ”

+46 8 517 702 51
L8:00

Terapeutisk immundesign

Hans Grönlund_1

Hans Grönlund
PhD, Associate professor

”   Vårt mål är att hjälpa patienter med kroniskt inflammatoriska sjukdomar eller cancer. Vi arbetar målinriktat med att omvandla våra forskningsresultat till patientnytta, i form av förbättrade diagnostiska verktyg och botande behandling. Vi driver forskningsprojekt inom följande områden: Multipel skleros (MS) Vårt mål är att identifiera de strukturer som immunförsvaret angriper i MS, s.k. autoantigen. […] ”

08-517 730 26
L5:02

Barnreumatism

Helena_Erlandsson_Harris_webb

Helena Erlandsson Harris
Professor

” Vår forskning syftar till en förbättrad kunskap om de sjukdomsorsakande mekanismerna som är aktiva vid ledgångsreumatism hos barn och hos vuxna, för att kunna utveckla ny, riktad terapi. Under de senare åren har vi i vår forskargrupp särskilt intresserat oss för alarminer och deras betydelse för den reumatiska inflammationen. Alarminer är en grupp kroppsegna molekyler […] ”

08 517 767 46
L8:04, Rum 067

Diabetes immunologi

Sanjeevi_Carani_1

Sanjeevi Carani
Forskare, MD, PhD

” Vår grupp är involverad i studier som inbegriper immunologi och immunogentik av autoimmun diabetes (AD). AD kan delas in i typ 1-diabetes (T1D), som förekommer mestadels hos barn och i sällsynta fall hos vuxna, samt latent autoimmun diabetes hos vuxna (LADA). T1D delar flera liknande särdrag med andra autoimmuna sjukdomar som glutenintolerans, auto-immun tyreoidit och reumatoid […] ”

+46 8 517 762 54
D2:01

Cellulär och molekylär immunologi

Cecilia Söderberg Naucler_1_beskuren

Cecilia Söderberg-Nauclér
Professor, MD

” Nya bevis talar för att Cytomegalovirus (CMV), som är ett vanligt virus, ofta kan påvisas vid inflammatoriska sjukdomar och i flera cancerformer. Vårt mål är att förstå CMVs roll vid uppkomsten av dessa sjukdomar och att utveckla nya behandlingsstrategier för behandling av patienter.   Om du skulle vilja stödja detta forskningsområde kan du göra det […] ”

+46 8 517 798 96
L8:03

Neuroimmunologi

Tomas Olsson 2

Tomas Olsson
Professor, MD

” Det finns en hel serie sjukdomar där inflammation av olika delar av nervsystemet leder till skador, bortfall av neurologisk funktion och ofta svåra handikapp. Den största gruppen är multipel skleros (MS) som vi arbetar mest intensivt med. Men andra sjukdomar som också hör till gruppen är till exempel narkolepsi, Guillains syndrom (in-flammation i perifera nervsystemet) […] ”

+46 8 517 762 42
L8:04, Room 062

Molekylär autoimmunitet

Marie_Wahren_Herlenius_Ande

Marie Wahren Herlenius
Professor, MD

” Autoimmuna sjukdomar drabbar mer än 5% av befolkningen och många av dessa sjukdomar leder till ökad sjuklighet och dödlighet. Vi studerar den reumatiska autoimmuna sjukdomen Sjögren’s syndrom, och det autoantikroppsmedierade hjärtblock som kan drabba fostret till gravida kvinnor med Sjögren’s syndrom. Om du skulle vilja stödja detta forskningsområde kan du göra det via följande konton: […] ”

+46 8 517 762 45
L8:04, Room 067

Infektionsimmunologi

Kristina Broliden

Kristina Broliden
Professor, MD, PhD

” Forskning om infektionssjukdomar inkluderar många forskargrupper vid flera institutioner vid Karolinska Institutet och omfattar bland annat HIV, malaria och bakteriella luftvägsinfektioner. Interaktionen mellan både experimentell och klinisk mikrobiologi, epidemiologi, biostatistik, folkhälsovetenskap och klinisk infektionsforskning är stor. Infektionskliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset har en verksamhet som omfattar drygt 20% av landets samlade infektionsvård och är en viktig bas […] ”

+46 8 517 760 45
B2:03

Reumatologi

Lars Klareskog_1_beskuren

Lars Klareskog
Professor

” Vår forskningsgrupp samverkar en rad forskare (se nedan) för att förstå hur ledinflammation (artrit), särskilt ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) uppkommer. Målet är att utveckla bättre behandling och att till slut kunna bota eller förebygga artrit. Forskningen bygger på nära samverkan med den reumatologiska kliniken och patienter med artrit. Med hjälp av information och biologiska prover från […] ”

L8:04

Multipel skleros

JanHillert kopia

Jan Hillert
Professor, MD

” Varför drabbas vissa människor av allvarliga neurologiska sjukdomar som multipel skleros (MS)? Inom MS-gruppen på CMM försöker vi besvara den frågan genom att bygga upp stora databaser med information kring genetiska anlag och omgivningsfaktorer hos MS-patienter och friska kontrollpersoner. Vi analyserar dessa data, ofta inom stora nationella och internationella samarbetsprojekt, för att bättre förstå de […] ”

+46 8 517 769 73, +46 8 517 760 97
K8

Tillämpad immunologi och immunterapi

THE ACADEMICS BIGGEST UNTRUTH - I DON’T HAVE TIME!

Robert Harris
Professor

”   Vi här genomför ett tvärvetenskapligt projekt där vi omsätter kunskap som erhållits i prekliniska forskningsprojekt till behandlingar i mer kliniska förutsättningar. Vårt mål är att förstå varför autoimmuna sjukdomar uppkommer (sjukdomar som orsakas av ett immunsvar mot den egna kroppen), och utarbeta nya behandlingsstrategier för att förhindra sjukdomsuppkomst.   OPEN POSITIONS: None at present   […] ”

+46 8 517 765 61
L8:04, Room 062

Leukocyt-endotel interaktioner i kärlväggen - Eriksson

Einar Eriksson

Einar Eriksson
MD, PhD, Associate Professor, Anknuten

” Inflammatory recruitment of blood cells to the vascular wall is of importance in large vessel pathology including atherosclerosis, arthritis, and intimal hyperplasia in response to vascular intervention. We use various microscopic techniques on live mice and whole mount tissues to study the mechanisms that guide transition of leukocytes from free flow to extravasation. At present, […] ”

+46 8 517 700 00
CMM L5:01

Medfödd immunitet och ateroskleros – Yan

ZQ

Zhong-Qun Yan
MD, PhD, Docent

” Den medfödda immuniteten har visat sig mycket viktigt för den atherosklerotiska processen. Vi studerar signaleringsvägar relaterade till denna typ av immunologiska svar där makrofagceller spelar en mycket stor roll.   Om du skulle vilja stödja detta forskningsområde kan du göra det via följande konton: BG 628-4418 PG 514114-8 Ange: Zhong-Qun Yan Om du befinner dig utanför […] ”

+4 68 517 732 07
CMM L8:03

Stamceller och inflammation - Brundin

lou_brundin_webb

Lou Brundin
Professor

” Påverkan på stamceller vid inflammation i nervsystemet I samband med inflammation och skador i nervsystemet aktiveras omogna celler att migrera mot skadan och in i denna. Viss läkning kan åstadkommas genom att dessa celler kan ersätta skadade celler, dock är denna läkning ofta otillräcklig. Exempelvis kan de omogna cellerna differentieras till oligodendrocyter, de celler som […] ”

+46 8 517 765 61
R3:04, neurology clinic

Rökinducerad autoimmunitet

Dummyphoto

Johan Öckinger
PhD, Senior Postdoc

” Cigarette smoking has been linked to risk of disease or to disease phenotype in a number of autoimmune disorders, such as rheumatoid arthritis and multiple sclerosis. The local microenvironment, such as that present in the lung, may determine which antigens are presented, and also direct the alternative fates of effector and regulatory T cell subsets […] ”

+46 8 517 706 66
L4:01

Sarkoidos - Grunewald

johan grunewald_3_beskuren

Johan Grunewald
MD, Professor

” Sarcoidosis is a pulmonary inflammatory disease of unknown etiology, affecting young middle aged people, with about 2000 new cases yearly in Sweden. 50-100 new sarcoidosis patients are investigated yearly with bronchoscopy and bronchoalveolar lavage (BAL), giving us access to cells at the focus of inflammation. Typically, there is an accumulation of Th1 cells to the […] ”

+46 08 517 751 17
L4:01

Skin Immunology - Eidsmo

Liv Eidsmo

Liv Eidsmo
MD, PhD

” Psoriasis is a T cell driven inflammatory disease of primarily the skin that affects 2-3 % of the Swedish population. Effective treatment suppresses the chronic inflammation but cure is currently not feasible. Psoriasis often return in the same areas of the skin and it seems that resolved skin contains a hidden disease memory. We aim […] ”

+46 8 517 721 58
L8:02

HIV - Broliden

Kristina Broliden

Kristina Broliden
Professor, MD, PhD

” Kartläggning av det naturliga immunförsvaret mot HIV infektion i genitalslemhinnan Idag är över 30 miljoner människor smittade med HIV och den fortsatta spridningen är explosionsartad i flera världsdelar. Trots många års forskning är det fortfarande oklart hur och var HIV tar sig in via genitalslemhinnan vid sexuell smitta. Vissa typer av hormonella preventivmedel kan öka […] ”

+46 8 517 760 45
B2:03

Cellular immunology and rheumatic diseases - Malmström

Vivi copy

Vivianne Malmström
Professor

” Inflammatory rheumatic disease – importance and contribution of B and T cell subsets Today inflammatory rheumatic diseases like RA (rheumatoid arthritis) can be treated with different biological therapies including those who target B and T cells. Still, we do not understand precisely how T and B cell subsets contribute to disease. In the cellular immunology/rheumatology […] ”

+46 8 517 756 09
L8:04

Autoantikroppar i Reumatoid Artrit - Lundberg

Karin Lundberg

Karin Lundberg
PhD

” Förändringar i kroppsegna protein, som då olika aminosyror ändras till exempelvis citrullin, sk citrullinering,  pågår ständigt i kroppen. Upptäckten av autoantikroppar som binder till citrullinerade proteiner (ACPA) har under det senaste decenniet lett till en ökad förståelse för de specifika autoimmuna reaktioner som troligtvis driver ledgångsreumatism (RA), och vidare lett till utvecklingen av ett nytt […] ”

08-517 765 60
L8:04

Neuro-immun reglering och centralnervösa effekter vid reumatisk sjukdom - Lampa

Jon Lampa

Jon Lampa
Docent

” Kronisk smärta och inflammatorisk trötthet (fatigue) är vanligt vid flera reumatiska sjukdomar, och orsakar sänkt livskvalitet hos manga patienter. Vi har nyligen publicerat data för att ledinflammation (artrit) påverkar det central nervsystemet (CNS), och I RA sågs även kopplingar till fatigue (se publikationslista nedan). Huvudsyftet är att utröna hur inflammation påverkar hjärnan, och särskilt centralnervös […] ”

+46 8 5177 96 05
D2:01

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR