Kardiovaskulär medicin

Molekylär kärlmedicin

Lars Maegdefessel

Lars Maegdefessel
MD, PhD

” Lars Maegdefessels forskningsteam fokuserar på mikroRNA och dess biomarkör- och behandlingspotential och liknande epigenetiska förändringar i kärlsjukdomar och dess underliggande mekanismer såsom åderförkalkning, fibros och trombos. Hans forskningsteam använder sig av en human biobank samt olika experimentella modellsystem för att upptäcka nya molekylära behandlingsmöjligheter  för att kunna råda bot på hjärt- och kärlsjukdomar.   Om […] ”

+46 8 517 732 06
L8:03

Molekylär kardiologi, Cosentino

cosentino

Francesco Cosentino
Professor

” Vårt långsiktiga mål är att studera de molekylära och cellulära processer som underbygger dysfunktionella hjärt- och kärlfunktioner vid fetma och diabetes. Huvudaspekterna av forskningsprogrammet inkluderar även kopplingen mellan omvärldsfaktorer, metabol sjukdom och tidigt kardiovaskulärt åldrande. För att få kunskap om detta arbetar vi translationellt genom att karaktärisera fysiska kännetecken av hjärt-och kärsjukdomar via genteknik, djurmodeller […] ”

+46-8-517 73535
L8:02

Translationell kardiologi, Bäck

Magnus Bäck

Magnus Bäck
MD, PhD

” I vår forskning arbetar vi translationellt med att studera mekanismer bakom hjärtkärlsjukdomar för att kunna identifiera nya möjliga behandlingsmål. Med bas på Center för Molekylär Medicin vid Karolinska Institutet och Tema Hjärta-Kärl vid Karolinska Universitetssjukhuset kan vi genomföra studier på human vävnad och celler med hjälp av avancerade molekylärbiologiska tekniker och samtidigt ta hänsyn till […] ”

+46 8 517 764 19
L8:03

Kärlkirurgi

Ulf_Hedin_1

Ulf Hedin
Professor, MD

” Kärlsjukdom är den viktigaste orsaken till död och invaliditet i västvärlden. Framtida utveckling av effektiva preventive läkemedel förutsätter detaljerad förståelse för vitala cellulära och molekylära processer i kärlväggen, både i sjukdomsutveckling och i samband med kirurgisk intervention. Vår grupp har byggt en forskninsgplattform som inbegriper en tät samverkan mellan avancerad cell- och molekylärbiologi, djurmodeller, och […] ”

+46 8 517 721 75
L8:03

Kardiovaskulär genetik & genomik

Per Eriksson_KI

Per Eriksson
Professor

” Hjärt-kärlsjukdomar orsakade av åderförkalkning utgör den dominerande orsaken till sjukdom och död i Sverige och förväntas vara den kvantitativt största gruppen av dödliga sjukdomar globalt inom de närmaste två årtiondena. Tyvärr kvarstår många frågetecken kring åderförkalkningsprocessen och dess komplikationer och möjligheterna till förebyggande åtgärder och behandling är fortfarande begränsade. Forskargruppen för kardiovaskulär genetik vid CMM […] ”

+46 8 5177 32 02
L8:03

Kardiologi

john

John Pernow
Professor, MD

” Vår forskargrupp arbetar med projekt som undersöker orsaken till åderförkalkning, varför åderförkalkning orsakar hjärtinfarkt samt hur hjärtmuskelskadan vid hjärtinfarkt kan begränsas. Projekten bedrivs dels i experimentella modeller och dels i kliniska studier på patienter. Vi undersöker vilka förändringar i blodkärlens innersta cellager som leder till tidiga förändringar vid utveckling av åderförkalkning. Av särskilt intresse är […] ”

+46 8 517 758 76
N3:05

Experimentell kardiovaskulär forskning

pso-picture_ns

Peder Olofsson
Senior researcher

” Vår enhet studerar bland annat sambandet mellan kardiovaskulära sjukdomar och immunförsvaret. Studier har visat att aktiverade immunförsvarsceller spelar en viktig roll vid uppkomsten av ateroskleros (åderförkalkning). Vi hoppas kunna utveckla nya behandlingsmetoder för personer som har kardiovaskulära sjukdomar och åderförkalkning, som orsakats av immunförsvaret. Om du skulle vilja stödja detta forskningsområde kan du göra det […] ”

+46 8 517 716 67
L8:03

Nervkontroll av inflammation - Olofsson

pso-picture_ns

Peder Olofsson
Senior researcher

” ”

+46 8 517 716 67
L8:03

Kärlväggens läkningsprocess - Hedin

Ulf_Hedin_1

Ulf Hedin
Professor, MD

” The project is aimed at unraveling the pathophysiology of healing processes in the vessel wall and is more specifically based on studies of the molecular and cellular mechanisms that regulate the function of smooth muscle cells (SMCs) in atherosclerosis with particular focus on plaque stability and in the formation of intimal hyperplasia in in-stent stenosis, […] ”

+46 8 517 721 75
L8:03

Leukocyt-endotel interaktioner i kärlväggen - Eriksson

Einar Eriksson

Einar Eriksson
MD, PhD, Associate Professor, Anknuten

” Inflammatory recruitment of blood cells to the vascular wall is of importance in large vessel pathology including atherosclerosis, arthritis, and intimal hyperplasia in response to vascular intervention. We use various microscopic techniques on live mice and whole mount tissues to study the mechanisms that guide transition of leukocytes from free flow to extravasation. At present, […] ”

+46 8 517 700 00
CMM L5:01

Kärlväggssignalering - Roy

Joy Roy2

Joy Roy
MD, PhD, Associate Professor

” Homeostasis in the vessel wall is maintained by signaling between the different cell types and the matrix and recently also been shown to be affected by the flowing blood, also known as shear stress. Our aim is to identify the critical signaling mechanisms in physiological states and understand how they are affected during vascular injury. […] ”

+56 8 517 793 55
L5:01

Cellular and molecular mechanisms in pulmonary hypertension - Tran Lundmark

Karin Tran Lundmark.gif

Karin Tran Lundmark
MD, PhD, Forskare

” Pulmonary hypertension (PH) is a life‐threatening condition, which untreated leads to right heart failure and death. The disease is characterized by three major pathological changes in the pulmonary arterial wall: 1) vasoconstriction, 2) cell proliferation and remodeling, and 3) in situ thrombosis. Current treatment with prostaglandin analogues, nitric oxide, endothelin receptor antagonists, and phosphodiesterase‐5 inhibitors, […] ”

-
-

Medfödd immunitet och ateroskleros – Yan

ZQ

Zhong-Qun Yan
MD, PhD, Docent

” Den medfödda immuniteten har visat sig mycket viktigt för den atherosklerotiska processen. Vi studerar signaleringsvägar relaterade till denna typ av immunologiska svar där makrofagceller spelar en mycket stor roll.   Om du skulle vilja stödja detta forskningsområde kan du göra det via följande konton: BG 628-4418 PG 514114-8 Ange: Zhong-Qun Yan Om du befinner dig utanför […] ”

+4 68 517 732 07
CMM L8:03

B-cells biologi - Malin

Dummyphoto

Stephen Malin
PhD, Assistant Professor

” Om du skulle vilja stödja detta forskningsområde kan du göra det via följande konton: BG 628-4418 PG 514114-8 Ange: Stephen Malin Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information: Bank: SEB, Stockholm, Sweden Kontonummer: 5201-11 370 12 Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012 Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för […] ”

+46 8 517 700 00
CMM L8:03

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR