Metabolomics

Systemmetabolism

roland nilsson

Roland Nilsson
Assistant Professor

” Vår forskningsgrupp studerar ämnesomsättning (metabolism) på cellnivå med hjälp av moderna mätmetoder och beräkningtekniker, särskilt inom cancer där förändringar i cellernas ämnesomsättning är vanligt. Ett viktigt mål med forskningen är att identifiera de enzym som bidrar till att cancerceller växer och delar på sig, då dessa kan utgöra ”måltavlor” för nya cancerläkemedel. Vi arbetar också […] ”

0722 334 580
L8:05

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR