Neuropsykiatri

Translationell neurofarmakologi

Per Svenningsson_1_beskuren

Per Svenningsson
Professor

”   Parkinson´s sjukdom och Depression är folksjukdomar där den grundläggande patofysiologin är oklar och där det finns ett behov av sjukdomsmodifierande behandlingsformer. Vid båda sjukdomstillstånden är monoaminerg neurotransmission rubbad och tillgängliga läkemedel påverkar monoaminerga funktioner. Sektionen för Translationell Neurofarmakologi studerar dessa sjukdomstillstånd på molekylär och cellulär nivå i såväl prekliniska modeller som i patientprover med […] ”

+46 8 517 746 14
L8:01

Neurogenetik

Martin Schalling

Martin Schalling
Professor

” Vårt syfte är att identifiera genetiska faktorer som predisponerar för utveckling av neuropsykiatriska och metabola sjukdomar. De sjukdomar vi studerar är depression, anorexi, schizofreni, malnutrition vid njursjukdom, fetma, Parkinson’s sjukdom och förstorad hjärna. Vi utför både genetiska associationsstudier, där vi använder pyrosequencing plattformen för genotypning, såväl som funktionella studier, med tekniker såsom in situ hybridisering, […] ”

+46 8 517 744 81
L8:00

Litiumprojektet - Backlund

Lena-Backlund

Lena Backlund
MD, PhD

” Litiumprofylax vid bipolär sjukdom leder i mer än hälften av fallen till symtomreduktion, ibland helt tillfrisknande, vilket kallas litiumrespons. Behandlingen av bipolär sjukdom skulle förbättras avsevärt om det här fanns biologiska markörer för farmakaeffekter, vilket idag inte är fallet. Olika genvarianter kan vara en typ av markör för behandlingsrespons. Vi har skattat cirka 700 patienter […] ”

070-450 76 25
L8:00, rum 014B

Bipolär sjukdom och schizofreni - Schalling

Martin Schalling

Martin Schalling
Professor

” Vår ökade kunskap om den mänskliga DNA-koden har gjort att forskningen inriktas alltmer på medicinsk genetik. Genom att studera det humana genomet och generna kan vi förstå sjukdomsmekanismer bättre. Bipolär sjukdom eller manodepressiv sjukdom, är en störning i hjärnan som orsakar förändringar i en persons humör, energi och förmåga att fungera. Det är normalt med […] ”

+46 8 517 744 81
L8:00

Lipidomics - Johansson

Dummyphoto

Björn Johansson
Associate Professor

” Med vem samarbetar vi? Vid CMM, Rachel Fisher, Göran Hansson, Magnus Nordenskjöld, Louise Nordfors, Lars Terenius, m.fl. Läkare inom njurmedicin och neurologi vid Karolinska Institutet / Universitetssjukhuset. Metod experter vid Tekniska Forskningsinstitut Sverige och i Tyskland och Spanien. Vad är den kliniska relevansen? Studier av dyslipidemi av folksjukdomar på målceller snarare än i blod och […] ”

+46 8 524 870 71, +46 8 517 746 02
L8:00

Nefrogenetik - Nordfors

Louise_Nordfors

Louise Nordfors
Assistant Professor

” Trots teknologiska förbättringar inom dialys- och transplantationsbehandling är dödligheten hos kroniskt njursjuka (CKD) patienter oacceptabelt hög. Njurpatienter drabbas ofta av många svåra komplikationer, som ofta leder till döden. Risken att dö i en kardiovaskulär komplikation är upp till 100 ggr större för en dialyspatient än för en jämnårig, icke njursjuk, patient. Dock varierar överlevnaden markant […] ”

+46 8 517 755 41
L8:00

Ätstörningar - Nilsson

Photo on 11-8-13 at 10.34 AM

Ida Nilsson
PhD

” Vårt team forskar om Neurobiologin vid ätstörningar, framför allt vid Anorexia Nervosa. Ätstörningar är allvarliga psykiatriska sjukdomar kännetecknade av ihållande problem med mat och ätbeteende, ofta i kombination med stark fokusering på kroppsvikt och form. För närvarande saknas effektiv farmakologisk eller annan biologiskt inriktad terapi, till stor del p.g.a att vi vet för lite biologiskt […] ”

+46 8 517 746 02
L8:00, 014B

Schizofreni - Ösby

Urban Ösby

Urban Ösby
MD

” Vi studerar metabola, genetiska och kliniska aspekter av psykos i stora svenska kohorter som vi följer prospektivt. Användandet av förstklassig epidemiologi och genetiska undersökningar i kombination med andra kohorter, t.ex diabetes hjälper oss att bättre förstå de massiva komplikationer som följer vid psykos.   Om du skulle vilja stödja detta forskningsområde kan du göra det […] ”

+46 8 524 823 16
L8:00

Depression - Lavebratt-Holmqvist

Catharina Lavebratt och Martin Schalling på CMM

Catharina Lavebratt-Holmqvist
Associate Professor

” Depression är vanligt och en majoritet av de drabbade förblir obehandlade. Förekomsten av depression ökar, särskilt bland yngre personer. Både miljön, såsom negativa händelser i livet och socioekonomiska förhållanden, liksom ärftliga faktorer (s.k. gener) påverkar risken att utveckla depression. Miljön kan påverka i vilken omfattning gener kommer till uttryck. Miljön kan därigenom påverka biologisk funktion, […] ”

+46 517 765 24
L8:00

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR