Proteomics

Eikosanoider och proteomik vid reumatiska sjukdomar

P-J_Jakobsson_1

Per-Johan Jakobsson
Professor, MD

”   Ledgångsreumatism och reumatisk muskelinflammation tillhör gruppen autoimmuna sjukdomar. Dessa karakteriseras av förekomst av autoantikroppar. Vi vet idag mycket lite om varför dessa autoantikroppar uppstår och vilka strukturer i leder och muskler de känner igen. Ett av våra mål är att identifiera dessa strukturer som oftast är förändrade äggviteämnen och som kan leda till aktivering […] ”

+46 8 517 763 94
K1:00

Respiratory systems medicine - Wheelock

AM Wheelock_350pixels wide

Åsa Wheelock
Associate professor

” Our research program can be broadly defined as developing a respiratory systems biology approach utilizing a range of ‘omics, bioinformatics, & statistical platforms to characterize molecular sub-phenotypes of chronic inflammatory lung diseases. We focus equal efforts on translational studies of the response to environmental exposures in patients with COPD and asthma, and innovation & methodology […] ”

.
L4:01

Signalreglering av fettsyror i reumatiska sjukdomar - Korotkova

Marina Korotkova

Marina Korotkova
Senior researcher

” Fettsyror spelar en viktig roll i uppkomsten av reumatiska sjukdomar och de enzymer och receptorer som är involverade i bildandet eller verkan av dessa fettsyror utgör därför viktiga mål för behandling. Det övergripande syftet med vår forskning är att förstå regleringen av fettsyrorna i ledgångsreumatism (RA) och i kronisk muskelsjukdom (myosit) för att kunna förbättra […] ”

+46 8 517 756 21
L8:04

Neuro-immun reglering och centralnervösa effekter vid reumatisk sjukdom - Lampa

Jon Lampa

Jon Lampa
Docent

” Kronisk smärta och inflammatorisk trötthet (fatigue) är vanligt vid flera reumatiska sjukdomar, och orsakar sänkt livskvalitet hos manga patienter. Vi har nyligen publicerat data för att ledinflammation (artrit) påverkar det central nervsystemet (CNS), och I RA sågs även kopplingar till fatigue (se publikationslista nedan). Huvudsyftet är att utröna hur inflammation påverkar hjärnan, och särskilt centralnervös […] ”

+46 8 5177 96 05
D2:01

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR