Forskning

iStock_000054591746_DoubleCentrum för molekylär medicin har som ändamål att i nära samarbete med Karolinska sjukhuset och Karolinska institutet främja en forskningsverksamhet inom områden såsom hjärt- & kärlsjukdomar, reumatiska/inflammatoriska sjukdomar, endokrina sjukdomar, allergi och beroendesjukdomar samt klinisk genetik.

Forskarna verksamma vid CMM är anställda vid olika institutioner på Karolinska institutet varav de fem mest representerade institutionerna vid CMM är:
Institutionen för Medicin, Solna (MedS)
Klinisk neurovetenskap (CNS)
Molekylär medicin och kirurgi (MMK)
Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC)
Kvinnors och barns hälsa (KBH)

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR