Genetiska sjukdomar

Inom programmet för Genetiska Sjukdomar studeras en rad sjukdomar där genetiken har en avgörande roll för sjukdomsutveckling. Sjudomar som studeras med genetiska metoder inkluderar olika endokrina sjukdomar, muskelsjukdomar, sjukdomar som drabbar den embryonala utvecklingen samt olika typer av cancer. Sex olika enheter ingår i programmet enligt nedan.

Grupper inom temat genetiska sjukdomar
Cancergenetik
Klinisk genetik
Medicinsk epigenetik
Missbildningsgenetik
Myopatiforskning

 

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR